Genealogie Simonis

Kwartierstaat Michal, Gabrille en Miriam Simonis

Klik
hier voor de vorige generatie
 
 

GENERATIE VIII


128. SIMONIS, Philippus Jo(h)annes, ged. 's-Gravenhage (rk Casuariestraat) 08.04.1731 (get.: 'Cornelius van Tylegem en Cornelia van Veen'), overl. aangegeven 's-Gravenhage 03.07.1807, otr. 's-Gravenhage 30.05.1756, tr. 's-Gravenhage 13.06.1756 (stadhuis)
    Er is echter ook een vermelding van een huwelijk in de rk Spaansche Kapel op 05.05.1757, 'ex Commissiona', hetgeen volgens n bron zou betekenen 'buiten lijfelijke aanwezigheid', volgens een andere bron 'zoals opgedragen' 
 
129. MONNIER, Adriana, ged. 's-Gravenhage (Oude Molstraat) 03.09.1736 (get.: 'Henricus Monnier et Adriana van der Vaart uxor Joannis van Coolen') overl. aangegeven 's-Gravenhage 07.12.1787
  Uit dit huwelijk:
  a. Joanna Hendrina Simonis, ged. 's-Gravenhage 21.04.1757 (rk Oude Molstr, get. 'Henricus Lambertus Simonis & Joanna Anna Monnier')
  b. Carolus Henricus Simonis, ged. 's-Gravenhage 28.09.1760 (rk Oude Molstr, get. 'Adrianus Monnier, Maria van Ruyte, vidua Wouteri van der Snoek')
  c. Susanna Adriana Carolina Simonis, ged. 's-Gravenhage 04.10.1761 (rk Oude Molstr, get. 'Adrianus Monnier et Susanna Koelinga')
  d. Joannes Carolus Simonis, ged. 's-Gravenhage 04.10.1764 (rk Oude Molstr, get. 'Michael van Koolen, Petronella van Koolen')
  e. Jacobus Adrianus Henricus Simonis, ged. 's-Gravenhage 09.12.1765 (rk Oude Molstr, get. 'Adrianus Monnier, Susanna Koelinga')
  f. Theodorus Antonius Simonis, ged. 's-Gravenhage 18.06.1768 (rk Oude Molstr, get. 'Theodorus van Wijk, Appollonia van der Valk')
  g. Hendrik Ignatius Simonis, geb/ged. 's-Gravenhage 30.04.1771 (rk Assendelftstr)
  h. Joannes Henricus Simonis, ged. 's-Gravenhage 01.01.1773 (rk Oude Molstr, getuige: 'Mater Ecclesia') (kwartier 64)
  i. Maria Joanna Hendrina Simonis, ged. 's-Gravenhage 02.02.1775 (rk Oude Molstr, get. 'Mater Ecclesia'),
  j. Christianus Simonis, ged. 's-Gravenhage 13.02.1778 (rk Oude Molstr, get: 'Maria Christina Rief')
 
130. HEIJ(D)T, Johannes, geb. ..., overl. ..., tr. ...
   
131. FRANKEN, Petronella, geb. ..., overl. ...
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Johanna Heijt, ged. 's-Gravenhage (Groote Kerk, nh) 09.06.1776 (kwartier 65)
   
132. ELF(F)ERT, geb. ..., overl. ..., tr. ...
   
133. ??? , geb. ..., overl. ...
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Johan Christiaan Elf(f)ert, ged. Salzwedel (Sachsen-Anhalt, Duitsland) .... (kwartier 66)
   
134. DRIFT, Jan/Johannes Jacobsze/Japikse van der, ged. Voorburg 23.02.1748, overl.  Voorburg waarschijnlijk 23.07.1800, otr. Voorburg 18.10.1774, tr. Voorburg 06.11.1774
   
135. LIS, Lena Gerritse (ook: Gerritsdr) van , ged. Voorburg 31.07.1745, overl. Voorburg 15.06.1810
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Johanna/Antje van der Drift, ged. Voorburg 20.07.1775 (kwartier 67)
  b. Gerrit van der Drift, ged. Voorburg 30.10.1777
  c. Maria van der Drift, ged. Voorburg 25.02.1780, overl. ... vr 1786
  d. Cornelia van der Drift, ged. Voorburg 11.03.1783, overl. Voorburg 21.05.1783
  e. Maria van der Drift, ged. Voorburg 04.09.1786, overl. waarschijnlijk Voorburg 23.02.1789
  Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Naamklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Voorburg, nummer toegang 3.04.18.05, inventarisnummer 2
   
136. ELSENBRUCH, Conrad(us), ged. Berg (Wickrathberg) 03.05.1713, overl. ...., proclamatie huwelijk Wickrath 11.01.1743, tr. Wickrath/Juechen 30.01.1743
   
137. KAYSER(S), Maria, ged. (evang.) Juechen (Rheinland, Preussen) 16.05.1720, overl. ...
  Uit dit huwelijk:
  a. Franciscus Elsenbruch, ged. Wickrathberg (?) .... 1743
  a. Martin(us) Elsenbruch, ged. Wickrath 06.12.1744 (kwartier 68)
  b. Anna Catharina Elsenbruch, ged. Wickrath 11.02.1748, overl. (waarschijnlijk) vr 1759
  c. Henricus Elsenbruch, ged. Wickrath 10.01.1751

 

d.

Herman Elsenbruch, ged. Wickrath 26.05.1754

 

e.

Catharina Elsenbruch, ged. Wickrath 08.01.1758

 

f.

Anna Catharina Elsenbruch, ged. Wickrath ... 1759

   
138. VELDE(N), Jan (Willem) van de, geb. Wageningen .... 1725, overl. Hall (gem. Brummen) 19.08.1805, begr. Hall 22.08.1805, otr. Hall 24.11.1754, tr. Hall 15.12.1754
   
139. BUSSERS, Hendrica/Hendrikka [Harm(en)sen], ged. Brummen .... 20.12.1734, overl. Hall 10.04.1820

 

 

Uit Trouwboek Hall 1736-1763 (nederduitsgeref.):
"Jan van de Velde j.m. uijt Ouken en Hendrica Bussers j.d. uit Brummen"
Ouken is hoogstwaarschijnlijk Oeken, een buurtschap in de gemeente Brummen.

  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Jan Willem van de Velde, ged. Brummen 19.10.1755, overl. .... vr oktober 1756

 

b.

Jan Willem van de Velden, ged. Brummen 05.10.1756

 

c.

Harmen van de Velden, ged. Brummen 15.10.1758

 

d.

Maria van der Velden, ged. Hall 26.06.1763 (kwartier 69)

 

e.

Henders van de Velden, ged. Hall 15.03.1765

 

f.

Evert Jan van de Velde, ged. Hall 21.04.1771

 

g.

Garrit van de Velde, geb. Brummen 03.04.1774, ged. Hall 04.04.1774

   
140. MEIJER(S), Jacob(us), ged. Zoeterwoude 14.02.1736, overl. ...., tr. Zoeterwoude 22.07.1759
   
141. LE(E)UWE(N), Aaltje van, geb. Berkel 26.04.1739, overl. ....
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Jacobus Mijers, ged. Zoeterwoude 11.06.1760 (get.: Jacobus Meyers, Anna Marij Koppe)
  b. NN Meijers, ged. Zoeterwoude 09.03.1762 (get.: Cornelis van Leuwe, Caetje van Leuwe)
  c. Anna Maria Mijers, ged. Zoeterwoude 27..12.1763 (get.: Cornelis Gelhuijse, Marijtje Mijers)
  d. Jannetje Mijers, ged. Zoeterwoude 07.03.1766 (get. Cornelis van Leuwe, Catrina van Leuwe)
  e. Abraham Mijers) ged. Zoeterwoude 18.10.1767 (get.: Albert van Leuwe, Catrina van Leuwe) (kwartier 70)
  f. Joannes Meijers, ged. Zoeterwoude 08.04.1770 (get.: Kees van Leuwe, Ariaantje van leuwe)
  g. Dirk Meijers, ged. Zoeterwoude 14.11.1771 (get.: Hendrik Damme, Dirkje Meijers)
  h. Pieter Mijers, ged. Zoeterwoude 01.05.1774 (get.: Cornelis van Leuwe, Catharina van Leuwe)
  i. Jannetje Mijers, ged. Zoeterwoude 21.11.1775 (get.: Cornelis van Leuwen, Mensje Rokkeveen)
  j. Antje Meijer, ged. Zoeterwoude 21.03.1777 (get.: Albert van Leuwen, Kaatje van Leuwen)
  k. Gijsbertus Meijer, ged. Zoeterwoude 06.11.1778 (get.: Reijnier Eijgerman, Caatje van Leuwen)
     
142. COSTER/KOSTER/KORSTEN, Albertus/Jan Aalbregtse/Joannes Albert(us), ged. ...., begr. Delft 04.09.1779,
otr. Delft 21.12.1765 (als 'jm buyten de Haagpoort')
    Admissie Delft - onder akte van readmissie vertrokken naar Den Haag - akte ingetrokken 16.12.1765

 

 

143. NESHOF/NESTHOFF, Maria (Alida), ('jd in de Cromstraatsteegh'), ged. ...., begr. Delft 21.10.1808
    Zij otr.2 Delft 22.10.1785, tr.2 Delft 06.11.1785 Jan Gerrits Forbrink/Voorbrink, ('jm in de Molsteeg'), geb. Hopsten (Munsterland) .... 1740, overl. Delft 13.03.1814 ('oud 75 jaar, wedn v Anna Maria Elshof')
  Uit dit huwelijk:
  a. Helena Koster/Korsten, ged. Delft 11.04.1768 (ouders: Joannes Albertus Korsten en Maria Neshof; get.: Engelbertus Kortjansse, Angela Kortjansse)
  b. Alida Koster, ged. Delft 09.08.1769 (ouders: Joannes Albertus Koster en Maria Neshof; get.: Gerardus Koster, Margarita Robbermans) (kwartier 71)
  c. Joannes Koster, ged. Delft 25.10.1770 (ouders: Albertus Korsten en Maria Neshof; get.: Theodorus Holmans, Anna Neshof)
  d. Anna Koster/Korsten, ged. Delft 23.07.1772 (ouders: Albertus Korsten en Maria Neshof; get.: Johannes Nijmans, Anna Dijkens)
   
144.  
en kwartierverlies wegens onbekende vader
145.
   
146. KRAAK/CRAAK/KRAEK, Anthony/Anthonie/Antonie, ged. ..., 'soldaat in 't reg.t van de Hr. Gen. Majoor de Bedariides', begr. Utrecht (Nicolaikerk) 11.11.1796, begr. aangegeven Utrecht 21.11.1796 ('begraven van de Aalmoezenierskamer'), tr. (geref.) Utrecht 02.11.1742

 

 

Van 1733 tot 1745 stond De Bedarides aan het hoofd van wat later genoemd werd het 'Regiment Nationalen 16'. In 1737 kwam dit door de provincie Utrecht betaalde regiment uit de Achterhoek (Doesburg-Bredevoort-Doetinchem) naar Utrecht en Amsersfoort. Vermoedelijk bleef het regiment daar - met uitzondering van de detachering van enkele compagnien naar Rhenen en Montfoort - tot 1744.

   
147. PATIST/BATIST/BAPTIST, Helena/Lena/Magdalena, ged. Utrecht (Catharijnekerk, geref.) 07.03.1724, begr. Utrecht (Nicolaikerkhof) 11.02.1805 ('begraven door ordre van Aalmoezenierskamer'), begr. aangegeven 18.02.1805
  Uit dit huwelijk:
  a. Johannes Kraak, ged. Utrecht 13.10.1743
  b. Johannes Kraak, ged. Utrecht 04.05.1745 ('vader abzent')
  c. Baltus Kraak, ged. Utrecht 24.10.1747 ('vader afwezig wegens oorlog')
  d. Anthoni Kraak, ged. Utrecht 25.02.1750
  e. Johanna Kraak, ged. Utrecht 14.03.1752
  f. Willem Kraak, ged. Utrecht 24.03.1754
  g. Antonie Kraak, ged. Utrecht 28.03.1756 (get.: 'Heijltje Patist, echtgen. van Lamy')
  h. Agnietje Kraak, ged. Utrecht 08.04.1758
  i. Cornelis Kraak, ged. Utrecht 03.05.1761
  j. Hendrik Kraak, ged. Utrecht 25.09.1763
  k. Maria Kraak, ged. Utrecht 09.01.1767 (kwartier 73)
   
148. BACKER/BAKKER, Pieter, ged. Utrecht .... 1739 , overl. Utrecht 09.04.1817, tr.1 Utrecht (Catharijnekerk, geref.; predikant: De Beveren) 29.01.1765 Maria Jacoba van Linscho(o)te(n) (zie kwartier 149); tr.2 Utrecht (Catharijnekerk, geref.; predikant: P.J. Bachiene) 01.11.1796 Cornelia de Bruyn/Bruijn, geb. Oudewater ..., 'wonende onder de Linden, Utrecht', overl. Utrecht 13.03.1818, dr v ....
    De huwelijksinschrijving bij het eerste huwelijk vermeldt:
"De bruydegom rooms heeft belooft de voorgelesen resolutie te zulle nakomen" (waarschijnlijk is dit een resolutie om de kinderen protestant te zullen opvoeden). Bij de geboorte van de 11 (!) kinderen wordt echter telkens van de vader gezegd dat hij gereformeerd en lidmaat is en enkele keren van de moeder dat zij rooms is. Ook 'beide ouders lidmaat' komt voor.
   
149. LINSCHO(O)TE(N), (Maria) Jacoba van, ged. Utrecht (Jacobikerk) 31.12.1741, overl. Utrecht (Nicolaikerk) 28.08.1795, overl. aangegeven Utrecht 14.09.1795 ('Wijze van begraven: gratis')

 

 

Bij haar doop wordt alleen de naam Jacoba genoemd, bij de doop van 10 van de 11 kinderen alleen de naam Maria, bij het laatste kind en bij haar overlijden heet ze 'Maria Jacoba'.

  Uit dit huwelijk:
  a. Jannigje Bakker, ged. Utrecht (Catharinakerk) 03.09.1765 (get.: 'Claasje Bakker, huysvrouw van Abraham Visch, lidmaat, woond in de Groene Steeg')
  b. Pieter Bakker, ged. Utrecht (Geertekerk) 12.10.1766, overl. ... vr oktober 1767
  c. Pieter Bakker, ged. Utrecht (Geertekerk) 25.10.1767
  d. Hindrik Bakker, ged. Utrecht (Catharinakerk) 07.11.1769, overl. ... vr november 1781
  e. Anthoni Bakker, ged. Utrecht (Catharinekerk) 08.12.1771
  f. Tonia Bakker, ged. Utrecht (Domkerk) 30.03.1774
  g. Jan Bakker, ged. Utrecht (Domkerk) 16.10.1776
  h. Maria Jacoba Bakker, ged. Utrecht (Catharinakerk) 08.10.1780
  i. Hendrik Bakker, ged. Utrecht (Catharinakerk) 18.11.1781, overl. ... vr juni 1783
  j. Hendrik Bakker, ged. Utrecht (Geertekerk) 15.06.1783 (kwartier 74)
  k. Willem Bakker, ged. Utrecht (Geertekerk) 14.05.1786
   
150. RUYMBEEK, Jan Baarent/Barend/Beerent van, ged. Utrecht (Catharijnekerk, geref.) 03.04.1753, stoelenmatter, overl. Utrecht 20.08.1818, tr. Utrecht (Catharijnekerk, geref.) 05.12.1780
    De overlijdensakte staat (althans in de transcriptie van Genlias) op naam van 'Jan Barend van Rijnbeek'

 

 

151. GROOT, Cornelia de, ged. Utrecht (Domkerk, geref.) 06.07.1757, overl. Utrecht (Nicolaikerk) 02.01.1806, overl. aangegeven 13.01.1806 (begraven: gratis)
    Bij de doop van Cornelia is haar vader "wegens krijgsdienst absent".
  Uit dit huwelijk:
  a. Maria van Ruymbeek, ged. Utrecht (Geertekerk) 29.10.1786 (kwartier 75)
   
152. WERKHOVEN, Cornelis, geb. Helsum (Gelderland), ged. ..., overl. ..., otr.  (als Cornelis Werkoven) Nederlangbroek 02.11.1765, otr. Nederlangbroek 02.11.1765, tr. Nederlangbroek 17.11.1765
   
153. IJSENDOORN/EIJSENDOORN/IJZENDOORN/IJZENDOREN, Maria (van), ged. (rk) Werkhoven (wonende te Cothen) 24.08.1745 (get.: Maria IJsendoren), overl. ....

 

 

Opmerking bij de huwelijksinschrijving: 'Roomsch gezind. De Staten resolutie nopens het trouwen met Roomsche is voorgelezen en de bruit heeft de belofte gedaan'
Waarschijnlijk is dat de belofte de kinderen die uit het huwelijk worden geboren gereformeerd te laten dopen
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Sebastiaan Werkhoven, ged. Nederlangbroek 19.01.1766

 

b.

Cornelis Werkhoven, ged. Nederlangbroek 09.08.1767, overl. (waarschijnlijk) tussen februari 1782 en september 1784  

 

c.

Rutger/Rut(h) Werkhoven, ged. Nederlangbroek 26.03.1769 (kwartier 76)

 

d.

Anna Werkhoven, ged. Nederlangbroek 11.08.1771

 

e.

Jannichie Werkhoven, ged. Nederlangbroek 01.01.1774

 

f.

Dirk Werkhoven, ged. Nederlangbroek 27.10.1776, overl. (waarschijnlijk) vr april 1779

 

g.

Dirk Cornelisz Werkhoven, ged. Nederlangbroek  11.04.1779

 

h.

Harmke Werkhoven, ged. Nederlangbroek 17.02.1782

 

i

Cornelis Werkhoven, ged. Nederlangbroek 01.08.1784

   
154. KIRPE(N)STEIN, Jan Christiaanse/Wouterse (?), ged. Leersum 15.12.1743, overl. .... 06.10.1808, otr.1 Leersum 29.10.1765, tr.1 Leersum 17.11.1765 Trijntje van Velthuizen (zie kwartier 155); tr.2 Leersum 04.04.1798 Mecheltje/Mechtelt Kornelisse van Scherpenzeel, ged. Leersum 04.07.1745, overl. ..., wed v Teunis Jansen van Bennekom, dr v Kornelis Rijksze van Scherpenzeel en Grietje Pieterze de Kruijf
   
155. VELTHUIZEN, Trijntje van, ged. Leersum 21.06.1744, overl. .... vr april 1798
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Aartje Kirpestein, ged. Leersum 08.03.1766

 

b.

Dirk Kirpestein, ged. Leersum 08.11.1767

 

c.

Willemijntje Kirpestein, ged. Leersum 11.02.1170

 

d.

Dirkje Kirpenstein, ged. Leersum 20.03.1774 (kwartier 77)

 

e.

Jannigje Kirpestein, ged. Leersum 17.05.1777

 

f.

Trijntje Kirpestein, ged. Leersum 14.03.1779

 

g.

Wouter Kirpestein, ged. Leersum 01.07.1781

 

h.

Aalbert Kirpestein, ged. Leersum 20.02.1785

 

i.

Paulus Kirpestein, ged. Leersum 07.09.1788

   
156. LINGEN, Joost van der, ged. ...
   
157. ????
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Dirk van der Lingen Joostzoon, ged. Edam ... 1790 (kwartier 78)
   
158. SALCK/SALLEK/ZALCK/ZALLEK, Lodewijk, geb. .... 1766, overl. ...., tr. ....
   
159. SCHA(A)IJ, IJda, geb. .... 1766, overl. ....
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Gerrigje Elisabeth Salck, ged. Zoelmond 06.03.1791 (kwartier 79)
   
160. (ZWALVE), Christoffer/Stoffer Hartoghs/Hartwegs/Hartwigs, ged. Scheemda 19.02.1747, overl. Scheemda 17.12.1821, otr. Scheemda 19.02.1774, tr. Scheemda 17.03.1774
    Stoffer Hartoghs gaat 1782 met attestatie van Scheemda naar Eexta, wordt daar ingeschreven op 29.11.1782
Volgens zijn overlijdensakte was Stoffer 73 jaar. volgens mijn berekening 74 !

 

 

161. (PRIEM), Stijntje Jans, geb. Eexta 15.02.1754, ged. Eexta 17.02.1754, overl. Scheemda 21.01.1826

 

 

Volgens haar overlijdensakte was Stijntje 70 jaar. volgens mijn berekening op een maand na 72 !
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Hartwig Stoffers Zwalve, ged. Scheemda 17.09.1775

 

b.

Harm Stoffers Zwalve, ged. Scheemda 26.01.1777

  c. Jan Stoffers Zwalve, ged. Scheemda 06.09.1778 (kwartier 80)

 

d.

Riena Stoffers Zwalve, ged. Scheemda 16.04.1780, overl. ... vr juli 1781

  e.

Riena Stoffers Zwalve, ged. Scheemda 15.07.1781

 

f.

Riena Stoffers Zwalve, geb. Eexta 18.09.1782, ged. Eexta 29.09.1782

 

g.

Riena Stoffers Zwalve, geb. Eexta 20.01.1784, ged. Eexta 25.01.1784

 

h.

Albert Stoffers Zwalve, geb. Eexta 07.09.1785, ged. Eexta 11.09.1785, overl. .... vr januari 1787

 

i.

Albert Stoffers Zwalve, geb. Eexta 18.01.1787, ged. Eexta 28.01.1787, overl. .... vr juli 1788

 

j

Albert Stoffers Bakker (!), geb. Eexta 13.07.1788, ged. Eexta 20.07.1788

 

k.

Anna Stoffers Zwalve, geb. Eexta 10.10.1789, ged. Eexta 18.10.1789

 

l.

Geertje Stoffers Zwalve, geb. Eexta 12.03.1791, ged. Eexta 20.03.1791

 

m.

Onno Stoffers Zwalve, ged. Eexta 23.09.1792

 

n.

Geert Stoffers Zwalve, geb. Eexta 06.10.1793, ged. Eexta 13.10.1793

 

o.

Christoffer Christoffers Zwalve, geb. Eexta 25.03.1796, ged. Eexta 03.04.1796

   
162. SWALVE, Harm Jans, geb. ...., overl. ...., tr. ....
   
163. ????
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Jacobina Harms (Swalve), ged. Stapelmoer (Ost-Friesland) .... 1774 (kwartier 81)
   
164. BREDEMO(O)SER/BREDEM(O)ZER/BRETEM(O)ZE, Johan Jacob (ook alleen: Jacobus), geb. ..., overl. ... vr 1824, tr. ...
   
165. BERG, Magdalena van, geb. ... 1768, overl. 's-Gravenhage 22.09.1824
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  ? Johannes Bretemozer, geb. ... 1795 (kwartier 82)
  ? Magdalena Bretemozer, geb. ...
   
166. ROELBACH/ROELBAG/ROERBACH/ROERBAG/ROERBACK, ...
   
167. NN
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Angenita Roelbach, geb. ... 1796 (kwartier 83)
   
168. ZIJDERVELD, Gerrit Cornelisse, ged. Hei- en Boeicop 14.02.1740, herbergier, overl. Vianen 20.12.1816, otr. Hei- en Boeicop 19.02.1773, tr. Hei- en Boeicop 07.03.1773
   
169. ES/NES, Annigje van, geb. Willige-Langerak ..., overl. Hei- en Boeicop 13.12.1811

 

 

Een Annigje van Es, jd. wonende te Willige-Langerak. otr. Willige-Langerak 08.06.1759, tr. Willige-Langerak 24.06.1759 Hendrik Oskam, jm, wonende te Willige-Langerak. Was dit misschien een 1e huwelijk van Annigje ?

  Uit dit huwelijk (o.a.):

 

a. Cornelis/Kornelis Gerritse Zijderveld, ged. Hei- en Boeicop 04.07.1773, overl. (waarschijnlijk) vr 1789

 

b.

Adriaantje Zijderveld, ged. Hei- en Boeicop 02.03.1777 (tweeling met volgende)

 

c.

Maaike Zijderveld, ged. Hei- en Boeicop 02.03.1777 (tweeling met vorige)

 

d.

Gerrit Gerritse Zijderveld, ged. Hei- en Boeicop 30.01.1780 (kwartier 84)

     
170. VERSTEEG(H), Cornelis, geb. Lopik ...., overl. ...., otr. Lopik 07.08.1784, tr. Lopik 03.10.1784
    Uit Trouwboek Lopik:
'Den 7 Aug: in Wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Versteeg J.M. geboren en thans woonagtig alhier, dog onlangs woonagtig geweest te Jaarsveld met Barbera Wiggelinkhuijsen J.D., geboren en woonagtig alhier en alhier [....] geproclameert 1-8-15 en 22 Aug. Edog de 2de en 3de Proclamatie te Jaarsveld [.... onleesbaar] alhier ook getrouwd de 3 october'

 

 

171. WIGGELINKHUIJSEN/WILLEKESHUIZEN, Barbara, ged. Lopik 26.05.1760 (get.: Geertruij Zaal, huisvrouw van Cornelis Verhoef, in plaats van Barbara Pion, huisvrouw v Jacobus de Bruijn'), overl. (waarschijnlijk) Lopik 26.06.1826

 

 

Bij de doop van Jacomina Versteeg wordt de moeder 'Wiggelinkhuijsen' genoemd, in haar overlijdensakte 'Willekeshuizen'
Het gezin vertrekt later naar Jaarsveld

  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Jacomijn(tje)/Jacomina Versteegh, ged. Lopik 24.04.1785(get.: 'Geertruij Hoojenbos-Wiggelinhuisen moeders zuster, Kaatje Westerhout hvr. van Evert Wiggelinkhuijsen m. br.' = moeders broeder) (kwartier 85)
  ? Evertje Versteegh, ged. Lopik 08.01.1792 (get. en dooph.: 'Barbera Zuijddam huijsvrouw van Jacobus Hogendoorn')

 

?

Jacobus Versteegh, ged. Lopik 15.03.1795 (get. en dooph.: 'Bertje Zuijddam huijsvrouw van Jacobus Hogendoorn')

 

?

Cornelis Versteegh, ged. Lopik 11.02.1799 (get. en dooph.: 'Neeltje van Zuijlen, huijsvrouw van Pieter Jaarsveld')

 

Uit de Begraafboeken Lopik:
Lopik 20.02.1794 'een onvoldragen kind van Corn. Versteeg'
Lopik 04.10.1797 'een jong kind van Cornelis Versteeg'
Lopik 23.04.1799 'een jong kind van Cornelis Versteeg'
Lopik 22.11.1803 'een arm man (die voorgaf van Groningen te zijn, en bij Corn. Versteeg overleden is) van den Roomschen Armen op 't Kkhof Prodeo begraven is'

 

 

172. BOMMEL, Pieter van, geb. 's-Gravenhage 24.12.1777, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 25.12.1777, zilversmid/ kolen- en kalkdrager, overl. 's-Gravenhage 26.07.1826, tr. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 02.06.1799
   
173. GIJSEMAN/GIJZEMAN, Petronella, geb. 's-Gravenhage 01.04.1777, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 02.04.1777, werkster, overl. 's-Gravenhage 27.02.1862

 

 

Petronella tr.2 's-Gravenhage 25.11.1835 Hendrik Mulder, geb. 's-Gravenhage ... 1793, straatmaker, overl. 's-Gravenhage 12.02.1861, zn v Coenraad Mulder en Katrina Kleijn (naaister)
In de huwelijksakte van dit 2e huwelijk wordt gezegd dat in de doopakte van de bruid de naam van haar moeder foutief is vermeld als 'van der Meulen' in plaats van 'Vermeulen', maar in de rest van haar kwartierstaat komt alleen de naam 'van der Meulen' voor !
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Coenraad Cornelis van Bommel, geb. 's-Gravenhage 11.09.1799, ged. 's-Gravenhage 15.09.1799 (get.: Margarita van Bommel) (kwartier 86)
  b. Maria van Bommel, geb. 's-Gravenhage 06.08.1801, ged. (rk !) 's-Gravenhage 09.08.1801
  c. Catrina van Bommel, geb. 's-Gravenhage 29.07.1803, ged. (ref.) 's-Gravenhage 31.07.1803 (get.: Margrita van Bommel)
  d. Martinus van Bommel, geb. 's-Gravenhage 02.07.1804, ged. (ref.) 's-Gravenhage 08.07.1804 (get.: Maria Gijzeman), overl. 's-Gravenhage ... vr augustus 1812

 

e.

Catrina Pieternella van Bommel, geb. 's-Gravenhage 01.07.1807, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk, ref.) 12.07.1807 (get.: Margarita van Bommel)

  f. Neeltje van Bommel, geb. 's-Gravenhage 27.03.1810, ged. (ref.)'s-Gravenhage01.04.1810 (get.: Maria Gijzeman)
  g. Johanna van Bommel, geb. 's-Gravenhage 29.11.1812, ged. 's-Gravenhage 07.12.1811
  h Martinus van Bommel, geb. 's-Gravenhage 25.08.1812
  i Pieter van Bommel, geb. 's-Gravenhage 25.07.1815
  j Margrieta van Bommel, geb. 's-Gravenhage 13.09.1817
  k Jan David van Bommel, geb. 's-Gravenhage 22.09.1821
   
174. POST, Johannes, ged. ..., overl. ..., tr. ...
    Bij het huwelijk van zijn dochter (Anna) Elisabeth Post wordt verklaard dat Johannes al sinds geruime tijd 'afwezend' is

 

 

175. RUIJTER, Elisabeth de, ged. ..., overl. ...
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  ? (Anna) Elisabeth Post, ged. 's-Gravenhage ... 1798 (kwartier 87)
   
176. BARSELAAR/BASSELAAR, Joannes/Jan van den, ged. Wassenaar 12.01.1775, timmerman/koopman,
overl. Wassenaar 08.11.18607, tr. Wassenaar 19.06.1803
   
177. TIJN(N)AGEL, Maria/Marijtje Willemsdr, ged. Wassenaar 02.06.1783, overl. Wassenaar 26.02.1846
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Johannes van den Barselaar, ged. Wassenaar 15.05.1804 (kwartier 88)

 

b.

Willem van den Barselaar, geb/ged. Wassenaar 06.06.1806, overl. Wassenaar 24.11.1819 ('oud vier jaren')

 

c.

Marijtje van den Barselaar, geb/ged. Wassenaar 28.02.1808

 

d.

Leendert van den Barselaar, geb/ged. Wassenaar  25.09.1809, overl. Wassenaar 01.11.1810 ('oud n jaar')

 

e.

Helena van den Barselaar, geb/ged. Wassenaar 25.09.1811

 

 

De transcriptie in Genlias geeft als achternaam 'van den Barselaer'

 

f.

Wilhelmina van den Barselaar, geb/ged. Wassenaar 14.09.1814

 

g.

Arie van den Barselaar, geb/ged. Wassenaar 08.03.1819

 

h.

Batje van den Barselaar, geb/ged. Wassenaar 29.07.1821, overl. Wassenaar 03.09.1821

 

i.

Willem van den Barselaar, geb/ged. Wassenaar 19.03.1827, overl. Wassenaar 24.08.1828

   
178. NOORT, Matthijs/Mattheus van, geb. Sassenheim 07.05.1769, overl. Warmond 02.05.1821, tr. Warmond 15.07.1792
   
179. COBLENZWEY/KOBBENSWEIJ, Aagje/Agatha, geb. Oegstgeest, ged. Vijfhuizen 05.01.1773, 'vleeschhouwster/ slagtster', overl. Wassenaar 02.11.1842

 

 

In haar overlijdensakte wordt zij 'Aagje Coblenswij' genoemd en zou ze 75 jaar zijn geworden !
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Maria van Noort, ged. Lisse 08.04.1793
  b. Anna van Noort, ged. Lisse 25.08.1795
  c. Leonardus van Noort, ged. Warmond 04.04.1798, overl. (waarschijnlijk) tussen november 1800 en april 1802
  d. Vincentius van Noort, ged. Warmond 18.11.1800
  e. Leonardus van Noort, ged. Warmond 20.04.1802
  f. Sijtje van Noort, ged. Warmond 16.12.1804, overl. ... vr april 1806
  g. Sijtje van Noort, ged. Warmond 17.04.1806 (kwartier 89)
  h. Johannes van Noort, ged. Warmond 29.06.1808
   
180. ROODHUIJZEN/ROOTHUIZEN, Johannes, ged. Katwijk 05.07.1761 (get.: Michel Overwater en Neeltje van der Zwan), timmerman, overl. ... na 05.1839, tr. Oegstgeest 12.11.1786
    Hij is op 19.05.1839 nog getuige bij het huwelijk van een kleinzoon
 
181. DUUREN, Niesje van, ged. Oegstgeest 26.08.1759 (get.: Pieter van Duuren, Aaltje van Duuren), overl. Katwijk 07.08.1819
  Uit dit huwelijk:
  a. Maartje Roodhuijzen, ged. Katwijk a/d Rijn 05.08.1787, overl. ... vr september 1790
  b. Johannes Roodhuijzen, ged. Katwijk a/d Rijn 12.07.1789, overl. ... vr 1792
  c. Maartje Roodhuijzen, ged. Katwijk a/d Rijn 19.09.1790
  d. Johannes Roodhuijzen, ged. Katwijk a/d Rijn ... 1792
  e. Arie Roodhuijzen, ged. Katwijk a/d Rijn 18.08.1793 (kwartier 90)
  f. Miegiel Roodhuijzen, ged. Katwijk a/d Rijn 03.05.1795
  g. Neeltje Roodhuijzen, ged. Katwijk a/d Rijn 01.11.1797
  h. Gerritje Roodhuijzen, ged. Oegsgeest 21.09.1800 (get.: Gertje van Duren)
 
182. LEEUW, Walt(h)erus/Wolt(h)erus/Wouter/Woutherus de, ged. Rotterdam ...., overl. Rotterdam 29.05.1816,
otr. Rotterdam 22.04.1790, tr. Rotterdam 09.05.1790
    Opmerking bij huwelijksinschrijving: "15 gld"
 
183. LOKKERBOL, Beatrix, ged. Rotterdam (rk Steiger) 30.08.1766, overl. Rotterdam 01.11.1810

 

 

In de gegevens van de Digitale Stamboom Rotterdam staat de volgende merkwaardige vermelding:
"Datum begraven 05.11.1810. Opmerkingen: overleden 20.09.1796 overledene was ; Kasboek Q N 40"
  Uit dit huwelijk:
  a. Joannes de Leeuw, ged. Rotterdam (rk Steiger) 12.02.1791 (get.: Petrus Lokkerbol/Maria Mug)
  b. Maria de Leeuw, ged. Rotterdam (rk Steiger) 12.03.1792 (get.: Adrianus de Leeuw/Maria van der Hoeven)
  c. Dorothea Maria de Leeuw, ged. Rotterdam 15.04.1793 (get.: Adrianus de Leeuw/Maria van den Oever) (kwartier 91)
  d. Maria de Leeuw, ged. Rotterdam (rk Steiger) 03.02.1795 (get.: Anthonius de Leeuw/Magdalena van Kilsdonk)
  e. Cornelia de Leeuw, ged. Rotterdam (rk Steiger) 25.01.1797 (get.: Petrus Lokkerbol/Beatrix Lokkerbol)
  f. Petrus de Leeuw, ged. Rotterdam (rk Steiger) 06.09.1801
  g. Joanna Catharina de Leeuw, ged. Rotterdam (rk Steiger) 01.10.1803 (get.: Magdalena van Helsdonk)
  h. Johannes Antonius de Leeuw, ged. Rotterdam (rk Steiger) 08.04.1808 (get.: Petrus Cornelis Lokkerbol/Magdalena van Kilsdonk)
   
184. MALIEPAARD, Jan Willemsz., ged. Fijnaart (NB) 03.11.1743, landbouwer, begr. Fijnaart 22.05.1793, otr. Fijnaart 03.01.1772, tr. Fijnaart 26.01.1772
    De familie Maliepaard was gereformeerd. Jan deed belijdenis te Fijnaart op 02.04.1765

 

 

185. ARDON, Cornelia Cornelisd, ged. Fijnaart 26.01.1744, overl. Den Bommel 01.02.1812
  Uit dit huwelijk:
  a.
b.
c.
d.
e.
Adriana Jansd. Maliepaard, ged. Fijnaart 06.12.1772
Maria Jansd. Maliepaard, ged. Fijnaart 23.10.1774
Willem Jansz. Maliepaard, ged. Fijnaart 15.06.1777
Christoffel Jansz. Maliepaard, geb. Fijnaart 15.08.1781, ged. Fijnaart 19.08.1781
Cornelis Jansz. Maliepaard, ged. Fijnaart 21.11.1783 (kwartier 92)
   
186. NIEUWLAND, Goris van, ged. Nieuwpoort (ZH) 11.09.1746, koopman, overl. ...., otr. Middelharnis 16.04.1785, tr. Middelharnis 01.05.1785
   
187. DUUREN, Francina van, ged. Middelharnis 25.12.1754, overl. ....

 

 

Francina tr.1 Middelharnis 17.07.1774 Machiel Adrianusz van den Roovaart, ged. Middelharnis 18.02.1753, overl. ... vr 1785, zn v Adrianus Machielse van den Roovaart en Cornelia Jacobs Visser
  Uit dit huwelijk (o.a.):

 

a. Willem van Nieuwland, ged. Middelharnis ... 1786

 

b.

Lijntie (van) Nieuwland, ged. Middelharnis 13.09.1789 (kwartier 93)

 

c.

Maria van Nieuwland, ged. Middelharnis 11.01.1793

 

d.

Pieter van Nieuwland, ged. Middelharnis 18.10.1795

   
188. KO(O)TER, Dirk Jacobsz de, geb. ..., arbeider, overl. ...., tr. ....
   
189. HART(E)VELD, Adriana/Ariaantje, geb. ...., overl. ....
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Jacob de Ko(o)ter, geb. Zevenhuizen 05.04.1805, ged. Zevenhuizen 28.04.1805 (kwartier 94)

 

?

Andries de Kooter, geb. Zevenhuizen 23.02.1812 (get.: Reijnier Markestijn), overl. ... 17.10.1818

 

?

Dirk de Kooter, geb. Zevenhuizen 14.04.1815 (get.: Klaas Verhoek, Jan Mesman)

 

?

Willem de Kooter, geb. Zevenhuizen 22.03.1818 (get.: Harmen Boere, Jan Brouwer)

   
190. DIJKSMAN, Huijg/Hugo, ged. Hillegersberg 28.02.1773, arbeider, overl. Zevenhuizen 21.03.1825, otr. Zevenhuizen 29.05.1800, tr. Zevenhuizen 15.06.1800
   
191. DELFT, Helena/Lena Pieterse van, geb/ged. Zevenhuizen 12.01.1777, overl. Zevenhuizen 01.01.1849
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Willemina Dijksman, geb. Zevenhuizen 29.03.1805, ged. Zevenhuizen 07.04.1805 (get.: Maria Oskamp), overl. Zevenhuizen 06.10.1810
  ? Willemina/Wilhelmina Dijksman, geb. Zevenhuizen 31.10.1811, ged. Zevenhuizen 10.11.1811 (get.: Maria Oskamp) (kwartier 95)

 

 

192. (LIGGER), Jan Alberts, ged. Veendam 24.12.1719, overl. (waarschijnlijk) Veendam 05.11.1784, tr.1 Zuidbroek 09.02.1744 Lammigjen Tiddes, ged. Wagenborgen (G.) 21.02.1723, overl. Zuidbroek 28.06.1748, dr v Tiddo Tammes en v Grietje Ties; tr.2 Veendam januari 1749 (huwelijkscontract 03.01.1749)
    Uit Trouwboek Zuidbroek en Muntendam:
"1744 - den 9 Februarius in Houwliken staat bevestigt Jan Alberts en Lammigjen Tiddes beide van Muntendam"
Uit Trouwboek Veendam - zonder datum:
"Jan Alberts, van Veendam, weduwnaar, en Grietje Tjapkes, van Muntendam onder Zuidbroek, jongedochter"

 

 

193. Grietje Tjapkes, geb. Muntendam 01.11.1728, ged. Zuidbroek 03.11.1728, overl. ....

 

 

Uit Lidmatenboek Veendam: "1774 Sept - Grietje Tjapkes Huisvr. van Jan Alberts"

  Uit dit huwelijk:
  a. Albert Jans, ged. Veendam 14.02.1750
  b. Meiske Jans, ged. Veendam 02.02.1752, overl. ... vr 1755
  c. Tjapke Jans (Schuringa), ged. Veendam 18.11.1753
  d. Meiske Jans, ged. Veendam 07.09.1755, overl. ... vr 1758
  e. Tjakke Jans, ged. Veendam 31.10.1756, overl. ... vr 1764
  f. Meiske Jans (Schuringa), ged. Veendam 01.10.1758
  g. Lammechien Jans, ged. Veendam 01.02.1761
  h. Tjakke Jans (Schuringa), ged. Veendam 15.07.1764 (kwartier 96)
  i. Albert Jans (Schuringa), geb. Veendam 31.08.1767, ged. Veendam 06.09.1767
  j. Lammigjen Jans, ged. Veendam 27.08.1769, overl. ... vr 1771
  k. Lammigjen Jans, ged. Veendam 06.10.1771
Vier kinderen uit dit gezin namen in 1812 (toen achternamen verplicht werden) de naam 'Schuringa' aan.
   
194. KEMPER(T), Hindrik Hindriks, ged. Veendam 18.12.1718, overl. ..., tr. Veendam 14.12.1755
   
195. HARTMAN, Neeltje/Nieltje Lubberts, ged. ..., overl. ....
  Uit dit huwelijk:
  a. Hindrik Hindriks Kemper(t), ged. Wildervank 31.12.1756
  b. Lubbert Hindriks Kemper(t), ged. Veendam 15.12.1759
  c. Janke Hindriks Kemper(t), ged. Veendam 05.04.1761 (kwartier 97)
  d. Jacob Hindriks Kemper(t), ged. Veendam 01.05.1763
  e. Aldert Hindriks Kemper(t), ged. Veendam 22.09.1765
  f. Aaltjen Hindriks Kemper(t), ged. Veendam 25.10.1767
  g. Niesjen Hindriks Kemper(t), ged. Veendam 09.09.1770
  h. Marten Hindriks Kemper(t), ged. Veendam 02.02.1773
  i. Berent Hindriks Kemper(t), ged. Veendam 30.07.1775
   
196. Jacob Hergens, ged. Wildervank 23.07.1730, overl. Wildervank 08.08.1820, tr. Wildervank 01.01.1759
   
197. (FEKKEN), Roelfjen Jans, ged. Wildervank 27.07.1732, overl. ...
  Uit dit huwelijk:
  a. Hindrikje Jacobs Fekken, ged. Wildervank .... tussen 04.11.1759 en 17.02.1750 (geen exacte datum in doopboek)
  b. Annichje Jacobs Fekken, ged. Wildervank 27.09.1761
  c. Hargen/Hergen Jacobs Fekken, ged. Wildervank 08.04.1765 (kwartier 98)
  d. Jan Jacobs Fekken, ged. Wildervank .... tussen 25.01.1767 en 02.08.1767 (geen exacte datum in doopboek), overl. ... vr 1772
  e. Jan Jakobs Fekken, ged. Wildervank ....03.1772 (geen exacte datum in doopboek)
   
198. JOOSTEN, Jacob Jans, ged. Wildervank ....09.1746, koopman, overl. Wildervank 10.08.1823, tr. Wildervank 26.12.1770
   
199. DRENT(H), Annigjen Jurjens/Jurriens, ged. Wildervank 24.05.1750, overl. Wildervank 01.09.1824

 

 

Uit Lidmatenboek Wildervank: "Ao 1777 den 4 Maart zijn op hunne belijdenis des geloofs tot Lidmaten angenomen: Jacob Jans Joosten & Annigje Jurjens Ehel"

  Uit dit huwelijk:
  a. Roelofje Jacobs Joosten, ged. Wildervank ....12.1771 (geen exacte datum in doopboek)
  b. Haijdewig Jacobs Joosten, ged. Wildervank ....09.1773 (geen exacte datum in doopboek)
  c. Geertje Jacobs Joosten, ged. Wildervank 31.03.1776 (kwartier 99)
  d. Janna Jacobs Joosten, ged. Wildervank 13.09.1778, overl. (waarschijnlijk) vr december 1793
  e. Jan Jacobs Joosten, ged. Wildervank 30.07.1780
  f. Jurrien/Jurjen Jacobs Joosten, geb. Wildervank 15.12.1782
  g. Hendrik Jacobs Joosten, ged. Wildervank 14.10.1787
  h. Janna Jacobs Joosten, ged. Wildervank 17.12.1793
   
200. SCHUILING, Aaldert Jans, geb. Annen ... 1710, overl. Annen .... tussen 1774 en 1784, otr. Anloo 04.09.1745,
tr. Anloo 03.10.1745
    In het haardstedenregister wordt hij in 1764 genoemd met 1 paard, in 1784 wordt de weduwe van Aaldert Schuiling hier aangeslagen voor 1 paard. Bovendien leent hij 1774 nog geld.

 

 

201. Hendrikjen Roelofs, geb. Annen, ged. Anloo 10.11.1715, overl. .... na 1784
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Jantje Aalderts Schuiling, geb. Annen, ged. Anloo 01.12.1748 (get.: Geesje Schuiling, huisvrouw van Jan Hindriks, van Zuidlaren), overl. (waarschijnlijk) vr 1767
  b. Jan Aalderts Schuiling, geb. Annen, ged. Anloo 28.03.1751 (get.: Grietje Schuiling, nicht van de vader)
  c. Roelof Aalderts Schuiling, geb. Annen, ged. Anloo 12.05.1754 (get.: Geesje Roelofs, dr v Roelof Harms, van Annerveen)
  d. Hindrikje Schuiling, geb. Annen, ged. Anloo 05.12.1756 (get.: Geesje Remmelts)
  e. Margje Schuiling, geb. Annen, ged. Anloo 08.01.1759 (get.: Roelofje Schuiling, van Annen)
  f. Egge Aalderts Schuiling, geb. Annen, ged. Anloo 10.08.1760 (get.: Claasje Roelofs, van Annen) (kwartier 100)
  g. Harm Schuiling, geb. Annen, ged. Anloo 19.06.1763 (get.: Roelofje Schuiling, wed v Willem Berents, van Annen)
  h. Jantje Aalderts Schuiling, geb. Schipborg, ged. Anloo 02.08.1767 (get.: Grietje Jans, huisvrouw van Roelof Adams, van Schipborg)
   
202. Evert Franssens (ook: Eveert Franssen Schut), geb. Annerveen, ged. mogelijk Wildervank 09.05.1734, overl. ...., otr. Anloo 27.09.1755, tr. Anloo 09.11.1755
    In de huwelijksinschrijving wordt gezegd dat Evert Franssens is geboren in Annerveen !
   
203. Jantje Geerts, geb. Annerveen, ged. Anloo 08.10.1730, overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a.

Geert Everts, geb. Spijkerboor, ged. Anloo 06.02.1757 (get.: Margje Geerts, moeij)

  b. Aaltien Everts, geb. Annerveen, ged. Anloo 09.03.1760 (get.: Hilligje Tonnis, van Annerveen) (kwartier 101)

 

c.

Frans Everts, geb. Annerveen, ged. Anloo  17.10.1762 (get.: Margje Geerts, van Zuidlaarderveen)

 

d.

Jan Everts, geb. Annerveen, ged. Anloo  26.12.1765 (get.: Margje Geerts)

 

e.

Jantje Everts, geb. Annerveen, ged. Anloo 04.06.1769 (get.: Margje Geerts)

   
204. (LANDBOUWER), Anderies Johannes, ged. ...., overl. ...., tr. ....
   
205. Aafien Hindriks, ged. ...., overl. ....
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  ? Hendrik Andries (Landbouwer), ged. Windeweer 19.06.1755 (kwartier 102)
   
206. TE VELDE, Klaas Cornelis/Knellijs, geb. Windeweer, ged. Hoogezand 08.04.1731, overl. .... 1799, tr. Windeweer 30.01.1757
   
207. Harmke Bonnes/Bennes, geb. Lula, ged. Hoogezand 22.08.1734, overl. ....
  Uit dit huwelijk:
  a. Geertje Klaassens te Velde, geb. Kiel-Windeweer, ged. Kiel-Windeweer 16.04.1758
  b. Romke Klaassens te Velde, geb. Kiel-Windeweer, ged. Kiel-Windeweer 10.12.1759
  c. Lammigje Klaassens te Velde, geb. Kiel-Windeweer, ged. Kiel-Windeweer 27.02.1763 (kwartier 103)
  d. Jan Klaassens te Velde, geb. Kiel-Windeweer, ged. Kiel-Windeweer 01.09.1765
  e. Bonne Klaassens te Velde, geb. Kiel-Windeweer, ged. Kiel-Windeweer 13.03.1768
  f. Jantje Klaassens te Velde, geb. Kiel-Windeweer, ged. Kiel-Windeweer 06.01.1771
  g. Knellijs Klaassens te Velde, geb. Kiel-Windeweer, ged. Kiel-Windeweer 11.07.1773
  h. Berend Klaassens te Velde, geb. Kiel-Windeweer, ged. Kiel-Windeweer 07.12.1777
   
208. EMMEN, Wolt(h)er Jansen, ged. Anloo 06.12.1710, brouwer en herbergier, overl. .... vr 1754, proclamatie Rolde 30.03.1732, otr. Anloo 30.03.1732
   
209. STEENGE, Albertien/Albertjen Willems, ged. Amen ...., overl. ....

 

 

Albertje wordt in 1729 aangenomen als lidmaat in Anloo, afkomstig van Rolde

  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Sara Helena Wolters Emmen, ged. Anloo 23.02.1733 (dooph.: Sara Esther Catharina Ellents)

 

b.

Willem Wolthers Emmen, ged. Anloo 04.12.1735 (dooph.: Lammigje Roelofs Hillebrants)

 

c

Jan Wolters Emmen, ged. Anloo 10.02.1738 (dooph.: Aaltje Lammers, van Annen) (kwartier 104)

 

d.

Albertus Wolthers Emmen, ged. Anloo 10.07.1740 (dooph.: Lammegje Hillebrants, van Rolde)

 

e.

Roelef/Roelof Steenge Wolthers Emmen, ged. Anloo 16.12.1742 (dooph.: Lammegje Berents Hillebrands, van Rolde)

   
210. Jacob Ubels, geb. ...., overl. ...., tr. Norg 14.05.1742
   
211. Mettjen Jans, geb. ...., overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  ? Marchien/Marchijn/Marchje/Margijn/Marrigje Jacobs/Jakobs (Sijgers), ged. Norg 04.07.1745 (kwartier 105)
  ? Ubel Jacobs/Jakobs (Sijgers), ged. ...
     
212. (MENTING), Roel(o)f Hindriks, geb. Exloo .... 1710, overl. ...., otr. Anloo 12.03.1741, otr. Anloo 12.03.1741, tr. Anloo 01.04.1741 ('attestatie naar Dalen')
   
213. (HUIZINGH/HUISSINGH/HUSINGH), Hillechien/Hillighje, geb. Exloo ...., 1710 overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Aaltje Roelofs Menting, geb. Odoorn 15.01.1742

 

b.

Johanna Geertruidt Roelfs (Mentingh), geb. Schipbork, ged. Anloo 12.04.1744 (get.: Johanna Geertruijt Bachman, wed v Goedens/Goddeus, van Schipborg; de vader doopheffer)

  c. Hendrik/Hindrik Roelfs (Menting), geb.Schipbork, ged. Anloo 11.06.1753 (get.: Hindrikje Warners) (kwartier 106)
   
214. Jan ????
   
215. ????

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  ? Annechien Jans, 'j.d. van Eext', ged. ... 1770 (kwartier 107)
   
216. MENNEGA/MENNINGA, Evert Harms, geb. Assen 29.04.1760, ged. Assen 04.05.1740, arbeider, overl. Assen 12.05.1835, tr. Assen 29.04.1787
   
217. SCHOLTEN(S), Hendrikje Jans, ged. Rolde 05.11.1758, overl. Assen 27.10.1848
  Uit dit huwelijk:
  a. Harm Everts (Mennega), geb. Assen 18.11.1787
  b. Jan Everts (Mennega), geb. Assen 14.03.1790 (kwartier 108)
  c. Grietje Everts (Mennega), geb. Assen 15.10.1792
  d. Roelof Everts (Mennega), geb. Assen 27.07.1796
   
218. ENTING, Be(e)rend/Berent Lucas, ged. Rolde 15.10.1752, overl. Rolde 29.08.1817. tr. Rolde 19.06.1777
   
219. SICKENS/SIKKENS, Geesje(n)/Geessien Hendriks, geb. Rolde 30.11.1758, vroedvrouw, overl. Smilde 02.10.1825
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Lucas Berents, ged. Rolde 25.01.1778 (moeder: Geesien Reinders Sickens), overl. (waarschijnlijk) vr november 1781

  b. Aaltje/Aeltjen Berents, geb. Rolde 10.05.1779, ged. Rolde 23.05.1779

 

c.

Lucas Berents, ged. Rolde 18.11.1781 (moeder: Geesien Reinders), overl. (waarschijnlijk) vr augustus 1788

 

d.

Jantjen Berents, ged. Rolde 02.11.1783

  e Hindrikien Berents, ged. Rolde 15.07.1786

 

f.

Lucas Berents, ged. Rolde 10.08.1788

  g. Grietien Berents Enting, ged. Rolde 14.11.1790 (moeder: Geesien Reinders)
  h. Geesina Berends, ged. Rolde 05.01.1793 (kwartier 109)
  i. Ida Berends, ged. Rolde 11.01.1795
  j. Hendrik Sikkens (!), ged. Rolde 02.07.1797
  k. Alberdina Enting, ged. Rolde 21.02.1802
 
220. TESING, Jan Harms, geb. ..., overl. ... vr 1809. tr. ...
   
221. Fennigje NN, ged. ..., overl. ...
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  ? Harm Thiessing, geb. Velthuisen 06.03.1770 (kwartier 110)
   
222. Jan Berents, ged. ..., overl. ..., tr. (als 'jongeman van Bunneveld') Zweeloo 19.04.1772
    Bunneveld was een dorp in de gemeente Zweeloo
   
223. Jantien Coops/Koops, 'van Sleen', waarschijnlijk ged. Sleen 23.10.1740, overl. ...
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Harm Jans, geb. Zweeloo, ged. Zweeloo 07.03.1773
  b. Roelofjen Jans, geb. Wesup, ged. Zweeloo 21.01.1776
  c. Stijntje/Stientien Jans, geb. Wesup, ged. Zweeloo 17.10.1779 (kwartier 111)
   
224. SOENVELD/SOENVELT/ZOENVELD, Wilte/Wilto, geb. Groningen 20.07.1753, ged. Groningen (Martinikerk) 27.07.1753 (ouders wonende: "Jacobinerstrate"), overl. ... 1801, otr.1 Groningen 11.10.1777, tr.1 Groningen (Noorderkerk, ds. Gockinga) 30.10.1777 Aaltje Hulsebos ('pro qua Hendrik Hulsebos, als broeder'), ged. Groningen (Martinikerk) 02.04.1751 (ouders wonende: "Steentilstr."), overl. .... vr 1786, dr v Abraham Hulsebos en Martha Ebels; otr.2 Groningen 05.08.1786, tr.2 Groningen (huwelijk voltrokken door ds. Berchuys) 24.08.1786
   

Een Wilte Zoenevelt wordt lidmaat van de Hervormde Gemeente Groningen in mei 1781. Bij zijn naam staat dan vermeld: "van Winschoot" (!)

 

 

225. NIELAND/NIEULAND/NIJLAND(T), Dievertje(n)/Diewertje(n) ('pro qua Jan Batenbroek, als Stedevader'), geb. Groningen 13.03.1757, ged. Groningen (Martinikerk) 20.03.1757 (ouders wonende: "an 't Grote Kerkhof"), 'ziekenmoeder', wed v Roelof Weuring, overl. Groningen (Burger Weeshuis) 19.02.1813

 

 

Dievertje otr.1 Groningen 26.04.1783, tr.1 Groningen (Martinikerk, ds. Alberthoma) 23.05.1783 Roelof Weuring, 'van Groningen', ged. Groningen ..., overl. Groningen ... vr 1786, (mogelijk) zn v Jan Weuring en Helena Vinks.
Ook bij dit huwelijk treedt Jan Batenbroek/Barenbroek op als "stedevader" (stiefvader ?) van de bruid
Uit de overlijdensakte van Dieuwertje:
"Op heden den Twintigsten February des Jaars Eenduizend agthonderd en dertien des avonds om zes uuren zijn voor ons [...] verschenen Jan Hendrik Zoenvelt oud vijfentwintig Jaren, broodbakker, wonende te Veendam en Uge Hiddes oud dertig Jaren, stelmakersknegt alhier woonagtig, beide in de eerste graad van namaagdschap tot de overledene, dewelke ons verklaard hebben dat Dievertje Nieland, oud vijfenvijftig Jaren, ziekenmoeder in het Burger Weeshuis te Groningen en aldaer geboren, weduwe van Wilte Zoenveld, dochter van wijlen Klaas Nieland en wijlen Anna Maathuis, hun Moeder en aangehuwd Moeder overleden is den negentienden dezer des avonds om vijf uuren alhier in het Burger Weeshuis in de Geestelijke Maagdenstraat."
Jan Hendrik Zoenvelt tekent: "Zoenveld" !

  Uit huwelijk 1:

 

a.

Jan Soenvelt, ged. Groningen (Aa-kerk) 21.10.1778 (ouders wonende: "O. Jatstraat")

 

b.

Marta Soenveld, ged. Groningen (Martinikerk) 03.04.1781 (ouders wonende: "bij Poelep boge aan 't diep")

 

Uit huwelijk 2:

  c. Jan Hendrik Zoenveld, geb. Groningen 30.06.1787, ged. Groningen (Noorderkerk) 05.07.1787 (ouders wonende: "O. Jatstraat") (kwartier 112)
  d. Anna Zoenveld, ged. Groningen (Noorderkerk) 28.12.1788 (ouders wonende: "O. Jatstraat")
  e. Margaretha Zoenvelt, geb. Groningen 21.12.1790, ged. Groningen (Martinikerk) 26.12.1790 (ouders wonende: "O. Bott:straat")
  f. Johannes Gerhardus Zoenveld, ged. Groningen (Martinikerk) 13.12.1793 (n van een tweeling) (ouders wonende: "aan Martini Kerkhof")
  g. Klaasje Zoenveld, ged. Groningen (Martinikerk) 13.12.1793 (n van een tweeling) ouders wonende: "aan Martini Kerkhof")
  h. Klaas Zoenveld, ged. Groningen (Martinikerk) 21.11.1794 (ouders wonende: "aan M. Kerkhof")

 

i.

Marta Zoenveld, ged. Groningen (Martinikerk) 13.10.1797 (ouders wonende: "in de kleine Butjestr.")

   
226. GIESOLPH, Hieronimus/Jeronimus, ged. Groningen 01.04.1762, overl. Groningen 17.02.1800, tr. Groningen (Nieuwe Kerk, ds. Bachiene) 10.06.1784
   
227. VEEN, Antje van der, geb. Groningen 12.10.1761 (doopsgez.), overl. Wildervank 06.10.1831
    Antje van der Veen tr.2 Groningen 27.06.1802 Ludolf Gijsolf, waarschijnlijk ged. Groningen (Martinikerk) 04.02.1746, overl. Wildervank 25.01.1823, waarschijnlijk zn v Jan Gijsolph en Gesina Fincx

 

 

Uit Ondertrouwboek en Trouwboek Groningen:
10.06.1784 - "Hieronimus Gisolf, ps en Antje van der Veen, beide van Groningen, pro qua Augustinus Tammes als Oom. Cop: den 10 Juni 1784, door Dom. Bachiene in de Nieuwe Kerk"
01.01.1785 (? een wat merkwaardige datum, want er wordt gesproken over het 2e huwelijk van Antje, dat pas in 1802 plaatshad !) - "Antje van der Veen, dochter van Luitje Wijbes van der Veen en Trijntje Jans ten Cate, geboren den 12 October 1761. Kinderen Gesina, Trijntje, Jeronimus. Getrouwd den (niet ingevuld) met Jeronemus Gijsolf, overleden, hertrouwd met Ludolf Gijsolf"
27.06.1802 - "Gecopuleert op Zondag den 27 Junij 1802 - Ludolf Gijsolfs en Antje van der Veen [....] Bovenstaande personen gecopuleert op Zondag den 27 Junij 1802 door de daartoe gecommiteerden."
27.06.1802 - "Ludolf Gijsolfs ps en Antje van der Veen weduwe van Hieronimus Gijsolfs beide van Groningen pro qua Jan van der Veen als broeder. Gecopuleert op 't Raadhuis door Gecomm.den uit de Municipaliteit op Zondag den 27 Junij 1802"
In de marge is bijgeschreven:
"ingevolge decreet van het Staatsbewind in dato den 24 Maij 1802 an deze personen gepermitteerd dat de bruidegom met zijn overledene broeder vrouw te mogen trouwen"
Een beetje krom Nederlands, maar hieruit zou dus moeten blijken dat Ludolf een broer was van Hieronimus. In de overlijdensakte van Ludolf wordt echter gezegd dat hij 77 jaar is, dus geboren omstreeks 1745, maar toen waren de ouders van Hieronimus nog lang niet getrouwd !
Wel is de doop gevonden van een Ludolf Gijsolf, ged. Groningen (Martinikerk) 04.02.1746, zn v Jan Gijsolph en Gesina Fincx.

  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Gesina Giesolph/Gisolf, ged. (doopsgez.) Groningen 25.07.1786 (kwartier 113)

 

b.

Trijntje Giesolph/Gisolf, ged. (doopsgez.) Groningen 27.07.1789

  ? Jan Giesolph, geb. Groningen 'vr de Boteringepoort', ged. Groningen (Noorderkerk) 04.11.1792

 

Volgens het Trouwboek Groningen 1785 zou er dus ook nog een zoon Jeronimus moeten zijn. Of is Jan jong overleden en wordt de Jeronimus uit het 2e huwelijk bedoeld ? Tenslotte wordt in 1785 ook al gerept van het huwelijk in 1802 !

 

Uit het huwelijk met Ludolf Gisolf:

 

?

Jeronimus Gysolf, ged. Groningen 28.07.1803

   
228. SAP, Geugjen/Guigjen Ottes, ged. Veendam 17.02.1753, schipper, overl. Dordrecht 10.08.1808, tr. Veendam 15.01.1775
   
229. SCHRAGE, Jesel Hindriks, ged. Veendam 19.09.1756, overl. Veendam (Westerdiep) 04.06.1831
    Jesel tr.2 Veendam 03.08.1813 Abraham Leenderts Stoutemeijer, ged. Hoogezand 14.09.1753, landbouwer te Windeweer, overl. Zuidlaren 28.01.1835, wedn v Tietje Hansen, zn v Leendert Stoutemeijer en v Kornelia Bontjes
  Uit dit huwelijk:
  a. Otto Geuchies/Guigjens Sap, ged. Veendam 28.01.1776 (kwartier 114)
  b. Jantjen Sap, ged. Veendam 12.04.1778
  c. Trijntje Sap, ged. Veendam 08.10.1780
  d. Hindrik Sap, ged. Veendam 05.10.1783
  e. Majke Sap, ged. Veendam 11.06.1786
  f. Wichertje Sap, ged. Veendam 29.03.1789
  g. Jakob Geuchies Sap, ged. Veendam 20.02.1791
  h. Maaijke Sap, ged. Veendam 24.11.1793
  i. Geugjen Geuchies Sap, ged. Veendam 06.03.1796
  j. Klaas Sap, ged. Veendam 20.07.1800
   
230. BOER, Pieter Harms, ged. Wildervank 20.07.1749, scheepstimmerman, overl. Wildervank vr ....12.1790, tr. Wildervank ....11.1772
   
231. LEVER(ING), Geertjen Jans, ged. Wildervank 15.10.1752, overl. Wildervank 17.05.1840
    Geertjen tr.2 Wildervank ...12.1790 (datum in trouwboek onleesbaar) Douwe Jans Kool, geb. Tripscompagnie 12.12.1748, ged. Zuidbroek en Muntendam 29.12.1748, bij overl.: rentenier, overl. Wildervank 29.07.1819, wedn v Martje Jans, zn v Jan Douwes en Hindrikjen Elias
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Harm Pieters Boer, ged. Wildervank .... November 1774 (geen exacte datum in doopboek)
  b. Henderkien/Hinderkien Pieters Boer, ged. Wildervank 21.09.1777 (kwartier 115)
   
232. BIERLING, Roelf Roelfs, geb. Groningen 03.09.1765, ged. Groningen (Noorderkerk) 04.09.1765, moesker, overl. Groningen ('buiten de Heerepoort') 12.05.1808, otr. Groningen 09.10.1790, tr. Groningen (Martinikerk) 26.10.1790
   
233. BEERLING/BEERLINK/BIERLING, Grietje Jans, geb. Eelde (volgens overlijdensakte), ged. Eelde 08.02.1756, overl. Groningen 02.08.1837, wed van Jan Clasen/Klaasen (Hofkamp)

 

 

Grietje otr.1 Groningen 10.06.1786, tr.1 Groningen (Noorderkerk) 29.07.1786 Jan Klaasen (Hofkamp), ged. Haren 22.07.1731, overl. Groningen ('buiten de Heerpoort') 14.07.1789, wedn v Ida Derks, zn v Klaas Lammers en v Geesijn Roelfs

  Uit dit huwelijk:
  a. Tietje Bierling, geb. Groningen, ged. Groningen (Martinikerk) 10.07.1791 (ouders wonende: 'buiten Herepoort')
  b. Jan Bierling, geb. Groningen 19.02.1793, ged. Groningen (Martinikerk) 22.02.1793 (ouders wonende: 'buiten Herepoort') (kwartier 116)

 

c.

Fietijn/Tietijn Bierling, geb. Groningen, ged. Groningen (Martinikerk) 27.11.1795 (ouders wonende: 'buiten Herepoort'), overl. Groningen 31.08.1814

 

d.

Roelof Bierling, geb. Groningen 11.11.1798, ged. Groningen (Martinikerk) 18.11.1798 (ouders wonende: 'buiten Herepoort')
   
234. HULSCHER, Jan, ('van Noordhorn'), ged. Noordhorn 22.11.1767, kleermaker, overl. .... vr februari 1802, tr. Groningen 18.12.1792
    Jan was zeer waarschijnlijk het "in onecht geboren kind" van Geeske Jans, dochter van Jan Holscher en Ebeltje

 

 

235. GERRITS, Hillechien, ged. Groningen 12.04.1761 (ouders wonende: 'buiten Herepoort'), 'warmoesseniersche', overl. Groningen 16.02.1854

 

 

Hillechien Gerrits tr.2 Groningen 07.02.1802 Jan Selder ('van Bentheim'), geb. ...., overl. ..., zn v ....
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Jan Jans Hulscher, geb. Groningen 'buiten Oosterpoort', ged. Groningen (Martinikerk) 20.09.1793
  b. A(a)ffien Hulscher, geb. Groningen 'buiten Oosterpoort', ged. Groningen (Martinikerk) 11.09.1795 (kwartier 117)
   
236. MEIJER, Jan Egberts, ged. Haren 04.07.1745, landbouwer, overl. Hemmen (gem. Haren) 26.07.1816, tr. Haren 04.07.1773
   
237. [FOLKER(T)S], Fennechien/Fennegien Egber(t)s, geb. Glimmen. ged. Noordlaren 21.11.1745, overl. Haren 24.12.1818
  Uit dit huwelijk (o.a.):

 

a.

Grietje Jans Meijer, ged. Haren 31.10.1773, overl. .... vr maart 1775

 

b.

Grietje Jans Meijer, ged. Haren 14.03.1775

 

c.

Egbert Jans Meijer, ged. Haren 13.07.1777

 

d.

Aaltien Jans Meijer, ged. Haren 26..12.1779

 

e.

Egberdina Jans Meijer, ged. Haren 17.03.1782

  ? Roelof Jans Meijer, ged. Haren 14.10.1787 (kwartier 118)
   
238. HEMSING(H), Jan, geb. Peize ... 1756, landbouwer, overl. Den Ham (gem. Aduard) 13.02.1814, tr.1 .... 1788 Hinderkien/Hindrikje Wuffen (zie kwartier 239); tr.2 Den Ham en Fransum 08.06.1794 (attestatie van Peize en van Oldehove) Geertje Jans (Datema), geb. Oldehove 29.03.1765, overl. Den Ham (gem. Aduard) 06.01.1837, dr v Jan Hemmes (Datema) en Albertje Alberts

 

 

Uit Trouwboek Den Ham en Fransum 1794:
"Den 8 Junij op attestatie van Peise en Oldehove in den huwelijken staat bevestigt Jan Hemsing van Peise en Geertje Jans van Oldehove"
Uit Trouwboek Oldehove 1794:
"Den 8 Juny - Jan Hemsingh van Peijse en Geertje Jans van Oldehove met attestatie van hier gecopuleert op den Ham"
G
eertje Jans Datema tr.2 Aduard 04.10.1815 Jan Jacobs Dijkstra, ged. Feerwerd (gem. Ezinge) 13.07.1759, overl. Den Ham (gem. Aduard) 25.09.1836, zn v Jacob Derks en Aaltje Jans
   
239. Wuffen, Hinderkien/Hindrikje, geb. Zuidlaren, ged. Zuidlaren (?) 15.05.1768, overl. ... vr 12.02.1794
  Uit huwelijk 1 (o.a.):
  a. Allerdina Hemsing, geb. Peize 31.05.1789, ged. Peize 07.06.1789 (kwartier 119)
  Momberaanstelling in Peize:
12-2-1794 compareerde voor mij scholtes de E. Jan Egberts Wuffen met zijn E. huisvrouw Lammigien Jans van Dalen van Onnen als grootouders van Allerdina Hemsing, nagelaten dogtertje van wijlen haar dogter Hindrikje Wuffen bij de E. Jan Hemsing te Peize in egte verwekt begerende zij comparanten neffens J. Hemsing dat voornoemde kind bij haar grootouders bovengemeld in de plaats van pupillen moeder Hindrikje blijven inwoonen en met haar nog in leven zijnde twee zoons en dogters bij versterf tot haar grootouderlijke nalatenschap even na en sibbe zal zijn en dus van de gemeenschappelijke bezittingen van tilbaare goederen met haar vader J. Hemsing te ontdoen invoege hier na beschreven. Zo zijn over gemelde Allerdina Hemsing navolgende mombaaren aangestelt als hooftmombaar pupillen grootvader Jan Egberts Wuffen en tot medemombaren de E. Frerik Wuffen, Allerd Hemsing en Frerik Hemsing

 

Uit huwelijk 2 (o.a. ?):

 

?

Jan Jans Hemsing, geb. Den Ham (gem. Aduard) 20.08.1797, ged. Den Ham 03.09.1797

 

?

Dubbeld Hensink, ged. Den Ham (gem. Aduard) 28.04.1799

 

 

240. Antonij/Antone Moris, ged. Veendam 02.06.1715, overl. ...., tr. Veendam 03.11.1737
   
241. Grietje Harmens, ged. Meeden 14.04.1720, overl. ....
  Uit dit huwelijk (o.a. ?)
  a. Harm Antonij/Antoons, geb. Veendam .... 1737 (kwartier 120)
  b. Moris Toones, ged. Veendam ....
  c. Grietje Antoons, ged. ....
  d. Engel Antoons, ged. ....
  e. Stientie Antoons, ged. ....
   
242. (BRANDENBURGER), Albert Jans, geb. Borgercompagnie 1706, ged. Sappemeer 19.03.1706, overl. ..., tr. Veendam 26.08.1731
   
243. Jacobjen Evers, ged. Kalkwijk (gem. Hoogezand) .... 1705, overl. ....
  Uit dit huwelijk:
  a. Jan Alberts Brandenburger, ged. Veendam 04.11.1731
  b. Evert Alberts Brandenburger, ged. Veendam 20.03.1733, overl. (waarschijnlijk) ... vr 1738
  c. Jochum Alberts Brandenburger, ged. Veendam 03.06.1736
  d. Evert Alberts Brandenburger, ged. Veendam 13.07.1738
    e. Annechien Alberts Brandenburger, ged. Veendam 06.11.1740 (kwartier 121)
  f. Eilderts Alberts Brandenburger, ged. Harkstede 24.03.1743
  g. Hindrik Alberts Brandenburger, geb. De Kiel, ged. Hoogezand 01.04.1746
   
244. Haije Eltjes, ged Meeden 07.11.1706, kleermaker, overl. Meeden 12.06.1773, tr. Meeden (huwelijkscontract 25.10.1743) 26.10.1743
   
245. Wieke Deddens, ged. Meeden 05.05.1715, overl. Meeden 26.06.1776
 

 

 

 

  Huwelijkscontract: 25.10.1743; Meeden. RA V kk 25-10-1743:
Getuigen voor de bruidegom:
Eltio Haijes en Geeske Jans, vader en moeder; Lutgert Eltjes, zuster; Bastiaan Derks, zwager; Meindert Geerts en Frouwke Eltjes, zwager en zuster; Sijbelke Eltjes, zuster; Gijssel Eltjes, zuster.
Getuigen voor de bruid:
Dedde Boewes en Maria Hindriks, vader en moeder; Geertien Meinderts, schoonmoeder (van een vorig huwelijk), Aaltjen Deddes, zuster; Boewe Deddes, broer. Getuigen: Aaldert Eppes en Sebe Hiddes
Wieke Deddens otr.1 Meeden 03.04.1735 (huwelijkscontract 17.04.1735) Geert Harms, ged. Meeden 17.05.1722, boekweit- molenaar, overl. .... 1743, zn v Harm(en) Geerts en Geertijn Meinders (zie kwartieren 482/483 en tekst huwelijkscontract)
  Uit dit huwelijk:
  a. Geesje Haijes, ged. Meeden 08.09.1744 (opmerking in doopboek: "8 weken voor Allerheiligen")
  b. Eltje Haijes, ged. Meeden 15.11.1746 (opmerking in doopboek: "2 weken na Allerheiligen")
  c. Dedde Haijes, ged. Meeden 15.02.1749
  d. Tammo Haijes, ged. Meeden 23.01.1751 (kwartier 122)
  e. Hindrik Haijes, ged. Meeden 11.02.1753
  f. Gijssel Haijes, ged. Meeden 18.05.1758
   
246. Hindrik Jans, ged. Blijham 01.01.1730, schoenmaker, overl. Blijham 31.12.1810, tr. Blijham 20.05.1767
   
247. Trijntje Edes, ged. Wedde 17.03.1743, overl. Blijham 26.02.1779
 

 

  Trijntje is overleden ten gevolge van complicaties bij een geboorte, haar jongste kind werd geboren op 02.02.1779.
Het lidmatenboek van Blijham zegt: "Trijntje Edes vrou van Hinderik Jans (obiit illa in puerpario)"
Huwelijkscontract: 27.04.1767; Blijham. RA VI a 27-04-1767 in Blijham:
Getuigen voor de bruidegom: Beerent Jans, broer; Rixte Jans, zuster; Harm Steffens, zwager.
Getuigen voor de bruid: Heike Edes, stiefbroer van vaders kant, en Vantije Harmens, zijn vrouw; Lubbert Jaspers, stiefbroer van moeders kant
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
    a. Aaltje Hindriks, ged. Blijham 27.03.1768
  b. Hile Hendriks, geb. Blijham 19.11.1769, ged. Blijham 26.11.1769 (kwartier 123)
  c. Teupke Hindriks, ged. Blijham 08.03.1772
  d. Wupke Hindriks, ged. Blijham 27.03.1774
  e. Ede Hindriks, geb. Blijham 02.02.1779, ged. Blijham 07.02.1779
   
248. SCHUITEMA, Oege Gabes, ged. Niezijl 03.11.1754, 'schuitemaker'/scheepstimmerman, overl. Niezijl 05.12.1818, tr.1 Niezijl 14.11.1779 Antje Harms (zie kwartier 249); tr.2 Niezijl 21.05.1810 Grietje Jans, geb. Oldehove (waarschijnlijk) 01.12.1754, overl. ...., dr v Jannes Rompsen en Mettie Benedictus
   
249. Antje Harms, ged. Niezijl 26.06.1757, overl. Niezijl 13.12.1800

 

 

Zij woonden huis nr 15 in Niezijl
De kosten van haar begrafenis bedroegen fl 4/7 (4 gulden en 7 stuivers)
  Uit huwelijk 1:
  a. Harm Oeges Schuitema, ged. Niezijl 28.05.1780
  b. Gabe Oeges Schuitema, ged. Niezijl 23.03.1783 (kwartier 124)
  c. Antje Oeges Schuitema, ged. Niezijl 20.02.1785
  d. Frans Oeges Schuitema, ged. Niezijl 21.10.1787
  e. Sjoerd Oeges Schuitema, ged. Niezijl 24.01.1790
  f. Benedictus Oeges Schuitema, ged. Niezijl 05.04.1792
  g. Geeske Oeges Schuitema, ged. Niezijl 19.06.1796
  h. Sijtske Oeges Schuitema, ged. Niezijl 22.07.1798
  Uit huwelijk 2:
  i. Oege Schuitema, geb. Niezijl (gem. Grijpskerk) 23.11.1811
   
250. Jannes Hendriks, ged. Zuidhorn 04.07.1756, overl. ..., tr. Grijpskerk 28.05.1778
   
251. Trijntje Reijts, ged. Niehove 11.07.1756, overl. ...
  Uit dit huwelijk:
  a. Reit Jans, ged. Grijpskerk 19.09.1779
  b. Grietje Jans, ged. Niehove 27.01.1782 (kwartier 125)
   
252. Wilt Tabes, ged. Rottevalle (Fr.) .... 1737, smid, overl. Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen) 07.10.1798, begr. Surhuisterveen 13.10.1798, tr. Surhuisterveen 28.02.1773
   
253. Hinke Popkes, ged. Surhuisterveen 26.01.1749, overl. Surhuisterveen 01.06.1804, begr. Surhuisterveen 02.06.1804
  Uit dit huwelijk:
  a. Romkjen Wilts, geb. Surhuisterveen 10.12.1773, ged. Surhuisterveen 01.01.1774
  b. Tabe Wilts, geb. Surhuisterveen 31.08.1775, ged. Surhuisterveen 24.09.1775
  c. Popke Wilts, geb. Surhuisterveen 08.10.1777, ged. Surhuisterveen 26.10.1777, overl. ... vr 1782
  d. Ebel Wilts, geb. Surhuisterveen 25.10.1779, ged. Surhuisterveen 14.11.1779 (kwartier 126)
  e. Popke Wilts, geb. Surhuisterveen 18.08.1782, ged. Surhuisterveen 08.09.1782, overl. ... vr 1788
  f. Grytje Wilts, geb. Surhuisterveen 16.04.1785, ged. Surhuisterveen 16.05.1785
  g. Popke Wilts, geb. Surhuisterveen 31.07.1788, ged. Surhuisterveen 17.08.1788
  h. Jacob Wilts, geb. Surhuisterveen 08.08.1792, ged. Surhuisterveen 02.09.1792
  Er werd nog een Ebeltien Wilts gedoopt te Surhuisterveen op 05.03.1786, maar het is niet duidelijk of zij tot dit gezin behoort
   
254. POELMAN, Jan Wessels, ged. Marum (?) .... 1747, landbouwer, overl. Noordwijk (gem. Marum, Gr.) 20.08.1821, tr. .... 1780
    Jan was hoogstwaarschijnlijk uit het 2e huwelijk van zijn vader, maar ook dan nog een 'nakomertje'
   
255. Aaltje Hendriks, ged. Marum 22.05.1752, overl. Noordwijk (gem. Marum, Gr.) 15.06.1824
    Zij woonden in huis nr. 34 in Noordwijk
  Uit dit huwelijk:
  a. Hendrik Jans Poelman, ged. Noordwijk 14.121781
  b. Wessel Jans Poelman, ged. Noordwijk 28.03.1784
  c. Sieuwke Jans Poelman, ged. Noordwijk 12.03.1786 (kwartier 127)
  d. Lambert Jans, deg. Noordwijk 01.06.1789

 

e.

Remmelt Jans, ged. Noordwijk 01.07.1792

Klik hier voor de volgende generatie 

[Home] [De naam] [Stamvader] [Stamreeks] [Fotos] [Bronnen] [Index]