Genealogie Simonis

Kwartierstaat Michal, Gabrille en Miriam Simonis

Klik hier voor de vorige generatie

GENERATIE VII

 

64. SIMONIS, Joannes Henricus/Johannes Hendrik, ged. 's-Gravenhage (Oude Molstraat) 01.01.1773, get. 'Mater Ecclesia'), schoenmaker/in overlijdensakte: 'wijnkopersknegt', overl. 's-Gravenhage 05.02.1823, otr. 's-Gravenhage 30.05.1756, tr. 's-Gravenhage 13.06.1795
    'Den 29 November 1795 ondertrouwden Johannes Hendrik Simonis, jm, en Johanna Heijt, jd, beide geboren en wonende alhier. ten Stadhuize getrouwd den 13 December 1795. Bruidegom Roomsch.'  
     
65. HEIJDT/HEIJT, Johanna, ged. 's-Gravenhage (Groote Kerk) 09.06.1776, werkster, overl. 's-Gravenhage 21.01.1850
  Uit dit huwelijk:  
  a. Catharina Adriana Simonis, ged. 's-Gravenhage (rk kerk Casuariestraat) 19.06.1797 ['heri hic nata' (= gisteren hier geboren), get.: 'Lucia Maria Bouwman pro Jacoba Simonis']
  b. Aplonia Cornelia Simonis, ged. 's-Gravenhage (rk kerk Oude Molstraat) 12.01.1799 (get.: 'Cornelis Eybers en Aplonia Eybers')
  c. Joanna Adriana Maria Simonis, ged. 's-Gravenhage 23.02.1802 (rk kerk Oude Molstraat) (get.: 'Mater Ecclesia')
  d. Jo(h)annes Henricus Simonis, ged. 's-Gravenhage (rk kerk Oude Molstraat) 10.09.1804 (get.: 'Philippus Joannes Simonis, Maria Simonis')
  e. Christiaan Carel Simonis, ged. 's-Gravenhage (rk kerk Oude Molstraat) 23.04.1807 (get.: 'Christiaan Simonis, Alida van Dalen')
  f. Jacobus Adrianus Simonis, geb/ged. 's-Gravenhage (rk kerk Casuariestraat) 26.05.1809 ['Hagae hodie natus (= heden te Den Haag geboren), get.: 'Jacobus Simonis en Adriana van Eeden']
  g. Adrianus Simonis, ged. 's-Gravenhage (rk kerk Casuariestraat) 28.05.1810 ['Hagae hodie natus (= heden te Den Haag geboren), get.: 'Jacobus Simonis en Emerentia Soubert'] (kwartier 32)
  h. Geertrui Simonis, geb. 's-Gravenhage ... 1813
  i. Maria Geertruy Simonis, geb. 's-Gravenhage 11.03.1815
Er is in Den Haag geen geboorte gevonden van een Geertrui Simonis, wel een overlijden (op 09.10.1824, 'oud elf jaren').
Er is in Den Haag wel een geboorte gevonden van een Maria Geertruy Simonis, maar geen overlijden !
  j. Arnoldus Leonardus Simonis, geb. 's-Gravenhage 05.06.1816
  k. Maria Barbara Susanna Simonis, geb. 's-Gravenhage 29.11.1818
  l. Cornelis Johannes Simonis, geb. 's-Gravenhage 01.05.1822
     
66. ELFERT/ELFFERT, Johan Christiaan/Chrtien, geb. Zalzwedel (Royaume du Westphalie) .... 1765,'knegt ter gouvernementsSekretarije'/verpleger 2e klasse, overl. Den Helder (militair hospitaal) 23.09.1812, ingeschreven in overlijdensregister 's-Gravenhage als 'Johan Chrtien Elfert', tr. .... 1803
    Zalzwedel (Royaume du Westphalie): bedoeld wordt waarschijnlijk de stad Salzwedel in de bondsstaat Sachsen-Anhalt  

 

 

67. DRIFT, Johanna/Antje van den, geb.  Voorburg 20.07.1775, naaister, overl. 's-Gravenhage 02.02.1856

 

 

In de huwelijksakten van hun zoons worden de ouders respectievelijk 'Joannes Christianus Elfert' en 'Joanna van der Drift' genoemd. De geboorte-akte van hun dochter Anna Maria te Amsterdam en haar huwelijksakte te 's-Gravenhage geven echter beide 'Antje', in Antje's overlijdensakte wordt zij 'Johanna' genoemd en wordt gezegd dat zij is geboren in Voorburg. De doopinschrijving in Voorburg noemt haar inderdaad 'Johanna'.

 

  Uit dit huwelijk (o.a.):  
  a. Frederik Gerardus Elfert, geb. Amsterdam .... 1804

 

 

Volgens zijn huwelijksakte is hij geboren in 's-Gravenhage !

  b. Johannes Leonardus Elfert, geb. Amsterdam .... 1806
  c. Anna Maria Elfert, geb. Amsterdam 18.12.1811 (kwartier 33)
       
68. ELSENBRUCH/ELSENBROEK, Martin(us), ged. Wickrathsberg 06.12.1744, gegageerd soldaat/'Corporaal in 't twede Battaill: van den Generaal d'Envie in Guarnisoen alhier' (Doesburg)/sergeant, overl. Doesburg 29.05.1808, otr. Doesburg 25.08.1787, tr. Doesburg 15.09.1787
    In de stamboeken militairen van vr 1813 is Martinus terug te vinden met een lengte (op kousenvoeten !) van "1 el, 5 voet, 5 duym, 3 streep", omgerekend 1 meter 55,3. een normaal postuur voor die tijd.  

 

 

69. VELDEN, Maria van de/den/der/ter, ged. Hall (gem. Brummen) 26.06.1763, overl. Doesburg 13.08.1812, weduwe van Albert/Aelbert Corri(j)/Korri(j) 
    Maria ter Velde, 'j.d. geb. te Hall, woonende te Voorstonde onder Voorst', otr.1 Doesburg 11.04.1783, tr.1 Doesburg
(met attest van Spankeren) 01.05.1783 Albert/Aelbert Corri(j)/Korri(j), geb. Dieren ..., overl. .... vr 02.07. 1787.
Op die datum wordt namelijk in Hall aan 'Maria van de Velde weduwe van Aalbert Korri eene Dogter gebooren en den
6 dito gedoopt, genaamd Aalbertdiena. Getuige: Hendrikka Busser'.
Bron: doopboeken nederduitschgereformeerde gemeente Hall 1650-1811
Uit de Kwartierlijst Doesburg 1810:
Huisnummer 250 (tussengevoegd: 'weduwe') "Elsenbroek/Eene arme weduwe met 6 kinderen".
Uit overlijdensakte:
"... Maria van der Velde, Weduwe Martinus Elsenbroek, des eerste Comparants Moeder [...] in den ouderdom van vijftig jaar". De aangifte wordtr gedaan door "Coenraad Elsenbroek, Kledermaker, oud vijfentwintig jaren
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):  
  a. Coenraad Elsenbroek, ged. Doesburg (?) ... 1787/1788 (volgens Johan Elsenbroek: Venlo 20.02.1786)
  b. Johannes Elsenbroek, ged. Sas van Gent ... 1789

 

c.

Maria Elsenbroek, ged. Groningen (A-kerk) 20.05.1792 (ouders wonende: "op Here Poerte Moledrift")

  d. Hendrikka Elsenbroek, ged. Doesburg 13.04.1796
  e. Hermannus/Harmanus Elsenbroek, ged. Doesburg 07.10.1798 (kwartier 34)
  f. Martinus Elsenbroek, ged. Doesburg 14.06.1801, overl. Doesburg 29.02.1808 ('oud zes jaar')
  g. Catharina Elsenbroek, ged. Doesburg 19.08.1804
       
70. MEIJER/MEIJERS, Abraham/Abram(s), ged. Zoeterwoude 18.10.1767, kleermaker/portier, overl. 's-Gravenhage 11.07.1854, tr. 1 Zoeterwoude/Delft/St. Omer .... 1793 Alida Koster (zie kwartier 71); tr.2 's-Gravenhage 04.01.1815 Adriana Korver, ged. Utrecht (Jacobikerk, geref) 29.08.1775, naaister, overl. 's-Gravenhage 07.06.1858, dr v Gerrit Korver en Elisabeth van Diest
    In het doopregister van de Jacobikerk is bij de naam van Adriana Korver geen datum vermeld. Aangezien de vermelding staat tussen wel gedateerde dopen op 27 en 31 augustus, kunnen we aannemen dat het ook de 27e zal zijn geweest of een andere dag tussen 27 en 31 augustus.
 
       
71. KOSTER, Alida, ged. Delft (Parochie St. Joseph) 09.08.1769 (get.: Gerardus Koster, Margarita Robbermans),
overl. 's-Gravenhage 12.05.1814
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):  
  a. Johanna Antonia Meijer, geb. Delft 03.08.1794, ged. Delft (Parochie St. Joseph) 13.06.1795 (get.: Joannes Dol, Anna Maria Volkers)
    Opmerking bij de doopinschrijving: "gebooren te St. Omer den 3 aug. 1794". St. Omer is een stad in het noorden van Frankrijk (dpartement Pas de Calais). Zijn de ouders daar misschien ook getrouwd ?
Er bestaat een 'acte van readmissie' (terugkeer van Delft naar Zoeterwoude) dd. 06.06.1796 voor 'Abraham Meijer, Alida Koster, huisvr. van Abraham Meijer en dogter Johanna Maria Meijer'.
 

 

b.

Alida Meijer, ged. Zoeterwoude 10.09.1796 ("uit de Suydbuurt") (get.: Dirk Meijer, Antje Meijer)

 

 

c.

Maria Meijer, ged. Zoeterwoude 14.10.1798 ("uit de Suydbuurt") (get.: Gerrit Steyns, Gysie Koster) (kwartier 35)

 

 

d.

Jacobus Meijer, ged. Hazerswoude 25.12.1800 (get.: Jacobus Meijer, Maria Rastop)

 

 

e.

Magdalena Meijer, ged. 's-Gravenhage 25.01.1803 (get.: Albertus Holmans, Jutje Hoosen)

 

 

f.

Albertus Meijer, ged. 's-Gravenhage 02.07.1805 (get.: Pieter Eigermans, Maria Eigermans)

 

 

g.

Gerardus Meijer, ged. 's-Gravenhage 13.12.1807 (get.; Jacobus Meijer, Anna Ho(o)lmans)

 

 

h.

Clara Meijer, ged. 's-Gravenhage (?) ... 1808

 

 

i.

Jacob Meijer, ged. 's-Gravenhage 12.12.1809 (get.: Pieter Meijer, Anna Catharina van Calsteren)

 

 

 

72. onbekende vader
       
73. KRAAK, Maria, ged. Utrecht (Domkerk) 09.01.1767, koopvrouw, overl. Utrecht 14.08.1839
    Maria was tot 1800 gehuwd met Jan/Johan(nes) Jacob Schrijver, begr. Utrecht (Nicolaikerkhof) 02.12.1800.
Na het overlijden van haar echtgenoot werd zij echter nog moeder van een aantal buitenechtelijke kinderen !
De levensomstandigheden waren waarschijnlijk niet rooskleurig, want Jan Jacob Schrijver werd begraven "van de Diaconie, zijnde bedeeld". Later ging het Maria misschien wat beter, want in de huwelijksakte van haar zoon Jan (1836) wordt zij 'koopvrouw' genoemd
 
  Uit het huwelijk met Jan Jacob Schrijver (o.a.?):  
  a. Lena Schrijver, ged. Utrecht (Geertekerk) 06.05.1789 ('tweeling'). Ouders wonend 'in de Wijde Doelen',
dooph:'Lena Batist wede Kraak, woon: mede aldaar. De vader in het gasthuys zijnde is absent'
  b. Maria Schrijver, ged. Utrecht (Geertekerk) 06.05.1789 ('tweeling') idem

 

c.

Johanna Schrijver, geb. Utrecht .... 1792, overl. Utrecht 28.08.1812

  d. Willem Schrijver, ged. Utrecht (Geertekerk) 30.11.1800. Ouders wonend 'in de Wijde Doelen', dooph: 'Helena Patist,
wede van Anthonie Kraak, mede aldaar. De vader lidmaat'
  Uit haar (o.a.?):  
  a. Jan Kraak, ged. Utrecht (Geertekerk) 10.07.1804 ['Eerste onechte, zoon van Maria Kraak, wede van Jan Jacob Schrijver (geen lidtmt), woon: in de Kreupelstraat, de moeder selve Dooph.', overl. Utrecht ... vr december 1811
  b. Pieternella Kraak, ged. Utrecht 28.07.1807 ('Tweede onechte. Dr  van Maria Kraak, wede van Jan Jacob Schrijver. Dooph: de Moeder Zelve, woon: in den Engen Doelen')

 

c.

Jan Kraak, geb. Utrecht 25.12.1811, ged. Utrecht 13.06.1819 (kwartier 36)

 

        
74. BACKER/BAKKER, Hendrik, ged. Utrecht (Geertekerk) 15.06.1783, 'melkverkooper', overl. Utrecht 13.01.1852, tr.1 Utrecht (Catharijnekerk) 11.11.1810 Maria van Ruijmbeek/Ruymbeek (zie kwartier 75); tr.2 Utrecht 02.09.1835 Jannigje/Annigje van Doorn, ged. Utrecht (Geertekerk) 28.04.1793, overl. Utrecht 27.05.1861, dr v Huibert van Doorn en Cornelia van Leeuwen
 

 

Aantekening bij het 1e huwelijk: 'Den 11 Nov: 1810 getrouwd in de Catharijne Kerk door G. van Oordt'
Er is echter ook een vermelding: 'Huwelijk gesloten voor schepenen Schutt en van Hengst'.

 
       
75. RUIJMBEEK/RUYMBEEK, Maria van, ged. Utrecht (Geertekerk) 29.10.1786, overl. Utrecht 04.12.1834
  Uit dit huwelijk (o.a.):  

 

a.

Cornelia Maria Bakker, geb. Utrecht 04.03.1812, overl. Utrecht 30.12.1835

  b. Maria Hendrika Bakker, geb. Utrecht 12.11.1815 (kwartier 37) 

 

c.

Hendrik Bakker, geb. Utrecht ... 1816, overl. Utrecht 18.03.1822 ('oud vijf jaar')

 

 

d.

Pieter Jan Bakker, geb. Utrecht 19.02.1820

 

 

?

Hendrik Bakker, geb. Utrecht 30.01.1825

 

       
76. WERKHOVEN, Rut/Rutger/Ruth, ged. Nederlangbroek 26.03.1769, overl. (waarschijnlijk) Doorn .... vr 1816,
tr. Nederlangbroek ... 1798
       
77. KIRPE(N)STEI(J)N, Dirkje, ged. Leersum 20.03.1774, overl. Langbroek 26.01.1848

 

 

Dirkje tr.2 Langbroek 22.02.1816 Willem van Brummelen, geb. Langbroek 04.04.1773, overl. Langbroek 24.01.1848, wedn v Neeltje de Kruijff, zn v Willem van Brummelen en Elizabeth van Vulpen

 

  Uit dit huwelijk (o.a.):  
  a. Maria Werkhoven, geb. Neerlangbroek 14.07.1799
  b. Trijntje Werkhoven, geb. Neerlangbroek 22.02.1801

 

c.

Jannigje Werkhoven, ged. Doorn 12.06.1803

 

d.

Cornelis Werkhoven, ged. Doorn 11.11.1804, overl. ... vr mei 1806

  e. Cornelis Werkhoven, ged. Doorn 18.05.1806 (kwartier 38)
  f. Jan Werkhoven, geb. Neerlangbroek 21.06.1808, ged. Neerlangbroek 03.07.1808
       
78. LINGEN Joostzoon, Dirk van der (ook: Dirk Joosten van der), ged. Edam .... 1785, overl. Zoelmond .... vr december 1812, otr. Beusichem 30.08.1805, tr. Beusichem 01.10.1805
    Familysearch geeft als huwelijksdatum 24.09.1804. Beide data (1804 en 1805) betekenen dat Gerrigje pas 14 15 was toen ze voor de eerste keer en 21 toen ze voor de tweede keer trouwde !  

 

 

79. SALCK/SALLEK/ZALCK/ZALLE(C)K, Gerrigje/Gerritje Elisabeth, ged. Zoelmond 06.03.1791, overl. Geldermalsen 13.06.1868

 

 

Familysearch.org geeft als Gerrigjes geboortejaar 1770. Maar het laatste kind uit haar 2e huwelijk werd geboren in 1832. Ze zou dan dus 62 jaar zijn geweest !
Gerrigje tr.2 Beusichem 04.12.1812 Gijsbertus van Beusichem, geb. Erichem 08.05.1790, overl. Beusichem 02.12.1832, zn v Gerrit van Beusichem en v Baligje/Beligje van Meteren
Gerrigje wordt bij dit huwelijk vermeld als 'weduwe van Dirk van der Linden'
Bij het huwelijk van haar dochter Hendrika Josina tekent Gerrigje zelf met 'Salck'.

 

  Uit dit huwelijk (o.a.):  
  a. Hendrika Josina van der Lingen, geb/ged. Beusichem 15.10.1806 (kwartier 39)

 

b.

Jantje van der Lingen, geb. Beusichem 18.10.1807, ged. Beusichem 28.10.1807

 

 

c.

Helida van der Lingen, geb. Beusichem 21.03.1809, ged. Beusichem 02.04.1809, overl. Beusichem 01.06.1809

 

 

d.

Helida van der Lingen, geb. Beusichem 13.02.1810, ged. Beusichem 04.03.1810

 

 

e.

Dirkje van der Lingen, geb. Zoelmond 12.01.811

 

       
80. ZWALVE, Jan Christoffers/Stoffers, ged. Scheemda 06.09.1778, kramer/klompenmaker, overl. (als Jan Stoffers Swalve) Muntendam 06.10.1858, tr. Eexta (gem. Scheemda) 04.03.1798
       
81. (SWALVE), Jacobina/Byna/Rinna Harms, ged. Stapelmoer (Ost-Friesland) .... 1774, overl. waarschijnlijk Zutphen 18.06.1850

 

 

Het overlijdensregister Zuidbroek geeft een overlijden te Zutphen op 18.06.1850 van "Jacomina Harms Swalve, oud 76 jaar, geboren te Stapelmoer (Hannover), relatie Jan Stoffers Holsker, dr v Harm Jans Swalve en NN"
'Holsblok' is een oud Nederlands woord voor een klomp. Werd een klompenmaker misschien een 'holsker' genoemd ?

 

  Uit dit huwelijk (o.a.):  
  a. Stijntje Jans Zwalve, geb. Eexta (gem. Scheemda) 19.11.1798, ged. Eexta 02.12.1798
  b. Christoffer/Stoffer Jans Zwalve, ged. Scheemda 27.09.1801  

 

?

Harm Jans Zwalve, geb. Scheemda 11.12.1805, ged. Scheemda 22.12.1805

 

 

?

Jan Jans Zwalve, geb. Eexta (gem. Scheemda) 04.03.1813 (kwartier 40)

 

 

 

82. BREDEMO(O)SER/BRETEMO(O)ZER/BREITENSNOSER, Johannes, ged. ... 1795, schipperopperman, overl. mogelijk 's-Gravenhage 26.04.1838 ('getrouwd met Angenita van der Wielen') , tr.  mogelijk 's-Gravenhage 22.11.1815
       
83. ROELBACH/ROELBAG/ROERBACH/ROERBACK, Angenit(h)a/Angeneta, ged. ... 1796, winkelierster/koopvrouw, overl. ... na 1843

 

 

Er is in Den Haag geen huwelijk van een Angenita Roelbach/Roelbag/Roerbach/Roerback te vinden, wel (op 22.11.1815 van een Angeniet van der Wiellen, oud 20 jaren, dr v Griet van der Wiellen, met Johannes Breitensnoser, oud 20 jaren, turfdrager, zn v Johan Jacob Breitensnoser (overleden) en Magdalena van den Bergh. Hoewel de bruidegom en zijn vader in de akte beiden Breitensnoserworden genoemd, ondertekent de bruidegom met J Bredemoozer. Gezien de voornamen van de eerste kinderen (vernoeming) moet het hier welhaast om het juiste huwelijk gaan.
Om het nog ingewikkelder te maken is er ook nog de geboorte van een
Margaretha Bredemozer, geb. 's-Gravenhage 06.05.1820, overl. 's-Gravenhage 27.03.1822 ('oud n jaar', ouders: Johannes Bredemozer, tapper, en Angenita van Rijn)Hoewel het beroep van de vader anders is en de achternaam van de moeder ook afwijkt, is n van de getuigen bij de de geboorte-aangiften van de eerste twee kinderen dezelfde: 'Willem van den Bergh, turfdrager'
Ook met de leeftijd van Johannes is iets merkwaardigs aan de hand. In de huwelijksakte (van het huwelijk met Angeniet van der Wiellen) wordt gezegd dat Johannes twintig jaar is, dus geboren in 1795. In de overlijdesnakte van dochter Maria in 1831 wordt gezegd dat Johannes 32 jaar is, dus geboren in 1799. In de de overlijdensakte van Johannes Breedemouzer dd.26.04.1838, waarin de ouders en de partner hetzelfde zijn als in de huwelijksakte, wordt gesteld dat de overledene 47 jaar was, dus geboren in 1791 !
Of waren er misschien twee mannen met dezelfde naam, de n gehuwd met Angeniet van der Wiellen, de ander met Angenita Roerbach ? En wie was dan de Johannes Bredemozer die een kind had met Angenita van Rijn ?

 

  Uit dit huwelijk (o.a.):  
  a. Magdalena Bretemozer, geb. 's-Gravenhage 17.10.1816 (ouders: Johannes Bretemozer, schipper, en Angenita Roelbach) (kwartier 41)

 

b.

Johannes Jacobus Breitemozer, geb. 's-Gravenhage 21.02.1818 (ouders: Johannes Breitemozer, schipper, en Angenita Roelbag)

 

c.

Angenita Bredemozer, geb. 's-Gravenhage 15.12.1821 (ouders: Johannes Bredemozer, schipper, en Angenita Roelbach)

  d. Francina Bredemoser, geb. ... 1822, overl. 's-Gravenhage 24.101.1824 ('oud twee jaren;',ouders: Johannes Bredemoser, opperman, en Angenitha Roerbag)  
  e. Johannes Bredemozer, geb. 's-Gravenhage 28.08.1923 (ouders: Johannes Bredemozer, schipper, en Agnetha Roelbag)
  f. Margaretha Bredemozer, geb. 's-Gravenhage 28.08.1825 (ouders: Johannes Bredemozer, schipper, en Angenita Roelbach)
  g. Angenita Bredemozer, geb. 's-Gravenhage 21.12.1826 (ouders: Johannes Bredemozer, schipper, en Angenita Roerbach)
  h. Maria Bredemooser, geb. 's-Gravenhage ... 1828, overl. 's-Gravenhage 26.05.1831 ('oud twee jaren;', ouders Johannes Bredemooser, schipper, en Angenita Roerback)  
  i. Wilhelmina Christina Breedemooser, geb. 's-Gravenhage 14.01.1829 (ouders: Johannes Breedemooser, schipper, en Angenita Roerbag)
    De vader ondertekent de geboorte-akte met 'Bredemoozer'
  j. Cornelis Wilhelmus Breedemooser, geb. 's-Gravenhage 31,01.1831 (ouders: Johannes Breedemooser, schipper, en Angenita van der Wiellen)
    De vader ondertekent de geboorte-akte met 'J. bredemoser' (inclusief ontbrekende hoofdletter)

 

 

84. ZIJDERVELD, Gerrit Gerrits(e), ged. Hei- en Boeicop 30.01.1780, oppasser, overl. ... vr 1828, tr. Lopik 16.10.1808
    Gerrit Gerritse Zijderveld zou - gezien de geboorte van het laatste kind - in 1828 zijn overleden. Maar dat overlijden is in Den Haag niet te vinden  
       
85. VERSTEEG(H), Jacomina/Jacomijntje, geb. Lopik 24.04.1785, overl. 's-Gravenhage 04.01.1848

 

 

Uit Trouwboek Lopik:
"Gerrit Zijderveld, jm, geb. Heijkoop laatst won. Jaarsveld, tr. Lopik 16.10.1808 Jacomijntje Versteeg, jd, geb. Lopik won. laatst Kamerik"

 

  Uit dit huwelijk (o.a.):  

 

a.

Johanna Zijderveld, geb. Sevender (ZH) 05.02.1809, ged. Willige-Langerak (U.) 19.02.1809 (get.: Maria Versteeg), overl. ... vr 23.04.1817

  b. Cornelis Zijderveld, geb. Willige-Langerak 16.12.1811, ged. Willige-Langerak 26.12.1811 (get.: Mia Versteeg), overl. 's-Gravenhage 03.07.1817

 

c.

Elisabeth Zijderveld, geb. 's-Gravenhage ... 1812, overl. 's-Gravenhage 02.07.1817

 

 

d.

Johanna Zijderveld, geb. 's-Gravenhage 23.04.1817

 

 

e.

Elisabeth Zijderveld, geb. 's-Gravenhage 30.05.1820, overl. 's-Gravenhage 14.08.1820 ('oud 76 dagen')

 

 

f.

Elisabeth Zijderveld, geb. 's-Gravenhage 05.08.1821

 

 

g.

Cornelis Hendrik Zijderveld, geb. 's-Gravenhage 12.10.1823, overl. 's-Gravenhage 09.12.1823 ('oud 58 dagen')

 

 

h.

Cornelis Hendrik Zijderveld, geb. 's-Gravenhage 05.04.1825

 

 

i.

Gerrit Zijderveld, geb. 's-Gravenhage 07.11.1828 (kwartier 42)
De geboorte-aangifte van Gerrit wordt gedaan door Jacobus Versteegh, een oom van het kind. Hij stelt daarbij dat de moeder 'Wilhelmina Versteegh' heet en dat zij weduwe is.

 

       
86. BOMMEL, Coenraad/Coenraat Cornelis van, geb. 's-Gravenhage 11.09.1799, ged. 's-Gravenhage 15.09.1799, bij huwelijk: kanonnier, later:smid/'kolenmeeter' (?), overl. 's-Gravenhage 28.11.1887, tr.  's-Gravenhage 10.04.1822
       
87. POST, Anna Elisabeth, geb. ... 1798, overl. ... na 1849
  Uit dit huwelijk (o.a.):  
  a. Petronella Elisabeth van Bommel, geb. 's-Gravenhage 23.07.1819 ('buiten de Echt verwekt aan Anna Elisabeth Pols/Pots')  
  b.

Coenraad Pieter Gerard van Bommel, geb. 's-Gravenhage 13.03.1821, overl. ... vr september 1822

 
  c..

Coenraad Pieter Gerard van Bommel, geb. 's-Gravenhage 22.09.1822 

 

 

d.

Anna Elisabeth van Bommel, geb. 's-Gravenhage 28.11.1824

  ?. Pieternella van Bommel, geb. 's-Gravenhage 27.01.1828 (kwartier 43)

 

?

Johannes van Bommel, geb. 's-Gravenhage 10.01.1839

 

       
88. BARSELAAR/BRESSELAAR, Johannes/Hannes/Jan van den, ged. Wassenaar 15.05.1804, arbeider, overl. 's-Gravenhage 03.01.1882, tr.1 Wassenaar 06.05.1826 Anna van Vliet, ged. (geref.) Zevenhuizen 23.05.1799, overl. Wassenaar 25.01.1831, dr v Leendert van Vliet en v Lena Willemse; tr.2 Wassenaar 25.05.1833 Sijtje van Noort (zie kwartier 89); tr.3 's-Gravenhage 08.04.1874 Johanna van Boheemen, geb. 's-Gravenhage 01.08.1811, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 04.08.1811 (get.: Gerrardina van Rijswijk), naaister, overl. 's-Gravenhage 07.12.1875, wed van Jacob Zuiderwijk, dr v Johannes Barendse van Boheemen en v Pieternella du Bois/Dubois/ Dubewa/de Bois

 

 

De naam van deze familie werd op vele manieren geschreven: Barselaar - Basselaar - Berselaar - Brasselaar - Bresselaar.
Pas in 1812, toen naamsaanneming verplicht werd, koos het Wassenaarse deel van de familie voor 'Van den Barselaar'.

     
89. NOORT/NOORD, Sijtje van, ged. (rk) Warmond 17.04.1806, overl. 's-Gravenhage 13.06.1865

 

Uit huwelijk 1:

 

 

a.

Catharina van den Barselaar, geb. Wassenaar 21.07.1827

 

  Uit huwelijk 2 (o.a.?):  

 

b.

Johannes/Jan van den Barselaar, geb. Wassenaar 05.02.1834

  c. Matthijs van den Barselaar, geb. Wassenaar 06.11.1837 (kwartier 44)
  d. Antje Cornelia van den Barselaar, geb. Wassenaar 17.04.1841
       
90. ROODHUIJZEN, Arie/Ary, ged. Katwijk a/d Rijn 18.08.1793 (volgens huwelijksakte), timmerman/deurwaarder, overl. Katwijk a/d Rijn 11.08.1849, tr. Katwijk a/d Rijn 04.07.1816
    In zijn huwelijksakte (1816) wordt Ary 'timmerman' genoemd, bij de aangifte van de geboorte van zijn dochter Beatrix (1834) wordt hij vermeld als 'deurwaarder'.  
       
91. LEEUW, Dorothea Maria de, ged. Rotterdam (rk Steiger) 15.04.1793, overl. ... voor 1866
    Zij is in haar jeugd "door Regenten en armbezorgers van de Rooms Katholijke Gemeente Rotterdam gealimenteerd geworden".
  Uit dit huwelijk:  
  a. Johannes Roodhuijzen, geb. Katwijk a/d Rijn 11.09.1816, overl. Katwijk a/d Rijn 1816
  b. Johannes Roodhuijzen, geb. Katwijk a/d Rijn 30.07.1817
  c. Pieter Roodhuijzen, geb. Katwijk a/d Rijn 01.12.1819
  d. Niesje Roodhuizen, geb. Katwijk a/d Rijn 05.02.1821
  e. Beatrix Roodhuijzen, geb. Katwijk a/d Rijn 15.01.1823, overl. ... vr 1834
  f. Arij Roodhuijzen, geb. Katwijk a/d Rijn 09.06.1825, overl. ... vr 1831
  g. Dorothea Maria Roodhuijzen, geb. Katwijk a/d Rijn 11.05.1828
  h. Arie Roodhuijzen, geb. Katwijk a/d Rijn 18.09.1831
  i. Beatrix Roodhuijzen, geb. Katwijk a/d Rijn 09.09.1834 (kwartier 45)
       
92. MALIEPAARD, Cornelis Jansz, ged. Fijnaart (NB) 21.11.1783, timmerman, overl. Stad aan 't Haringvliet 24.08.1867, tr. Middelharnis 16.11.1810
       
93. NIEUWLAND, Lijntie, ged. Middelharnis 13.09.1789, overl. Stad aan 't Haringvliet 21.07.1849
  Uit dit huwelijk (o.a.):  
  a. Jean/Jan Maliepaard, geb. Stad aan 't Haringvliet 27.01.1812
  b. Gooris Maliepaard, geb. Stad aan 't Haringvliet 23.09.1813 (kwartier 46)

 

c.

Willem Malipaard, geb. Stad aan 't Haringvliet 22.03.1815

  d. Francina Maliepaard, geb. Stad aan 't Haringvliet ... 1816

 

e.

Cornelia Malipaard, geb. Stad aan 't Haringvliet19.02.1817 (n v/e tweeling)

 

 

f.

Maria Malipaard, geb. Stad aan 't Haringvliet 19.02.1817 (n v/e tweeling)

 

 

g.

Willem Malipaard, geb. Stad aan 't Haringvliet03.05.1819

 

 

-

NN Malipaard, levenloos geboren kind, geb/overl. Stad aan 't Haringvliet 22.05.1823

 

 

h.

Cornelis Malipaard, geb. Stad aan 't Haringvliet 11.03.1925

 

 

i.

Cornelia Malipaard, geb. Stad aan 't Haringvliet 05.04.1826

 

 

j.

Maria Maliepaard, geb. Stad aan 't Haringvliet 25.03.1829

 

       
94. KOTER/KOOTER, Jacob de, geb. Zevenhuizen 05.04.1805, ged. Zevenhuizen 28.04.1805, arbeider, overl. .... na 1861, tr.1 Zevenhuizen 04.04.1835 Wilhelmina/Willemina Dijksman (zie kwartier 95), tr.2 Haarlemmermeer 06.12.1860 Hendrika Berdina Roskam, geb. Amsterdam .... 1827, overl. ...., gesch. echtgen. van Hendrik Lambertus Klomp, dr v Berend Roskam en v Gerrigje Berk
    Hendrika Berdina Roskam, 'dienstbaar', tr.1 Amsterdam 03.10.1849 Hendrik Lambertus Klomp, geb. Amsterdam  ... 1812, 'dienaar van politie', zn v Johannes Klomp en Geertruij Witmont, gesch. bij vonnis Arr. Rb Amsterdam dd. 05.12.1853, ingeschr. BS Amsterdam 18.07.1854  
       
95. DIJKSMAN, Wilhelmina/Willemina, geb. Zevenhuizen (ZH) 31.10.1811 (get.: Pieter van der Velden), ged. Zevenhuizen 10.11.1811 (get.: Maria Oskamp), overl. Haarlemmermeer 11.10.1859
  Uit huwelijk 1:  
  a. Dirk de Ko(o)ter, geb. Zevenhuizen 28.10.1835 (get.: Dirk van Offeren, Leendert Vente)

 

b.

Hugo de Kooter, geb. Zevenhuizen 15.08.1836 (get.: Willem de Leede, Dirk de Groot), overl. .... vr augustus 1837

 

c.

Hugo de Kooter, geb. Zevenhuizen 19.08.1837 (get.: Leendert Vente, Teunis Visser)

 

d.

Adriaantje de Kooter, geb. Zevenhuizen 30.12.1838 (get.: Maarten Kerkhoven, Cornelis Frets)

 

e.

Lena de Koter, geb. Zevenhuizen 21.05.1841 (get.: Cornelis Frets, Klaas Verweij) (kwartier 47)

 

f.

Jacob de Kooter, geb. Zevenhuizen .20.02.1843 (get.: Pieter de Quant)

 

g.

Pieter de Kooter, geb. Zevenhuizen 29.04.1844 (get.: Jacob Kahn)

  h. Wilhelmina de Kooter, geb. Zevenhuizen 18.101.1845 (get.: Jan George Koller)

 

i.

Maarten de Kooter, geb. Zevenhuizen 25.11.1847 (get.: Krijn Meijer)

 

 

j.

Willem de Kooter, geb. Zevenhuizen 18.04.1849 (get.: Pieter Frets), overl. ... vr juli 1850

 

 

k.

Willem de Kooter, geb. Zevenhuizen 11.07.1850

 

 

l.

Antje de Kooter, geb. Zevenhuizen 25.12.1851 (get.: Izak Bos)

 

  Uit huwelijk 2 (o.a. ?):  
  - NN de Kooter, levenloos geboren dochter, geb/overl. Haarlemmermeer 22.07.1865  
       
96. SCHURINGA, Tjakke Jans, ged. Veendam 15.07.1764, landbouwer, overl. Wildervank (Oosterdiep) 01.12.1827,
tr. Veendam (huwelijkscontract 29.01.1790) 31.01.1790
       
97. KEMPER, Janke Hindriks, ged. Veendam 05.04.1761, overl. Wildervank (Oosterdiep) 22.07.1822

 

 

Uit Lidmatenboek Wildervank 1806:
'de 19 Meij met attest. van Veendam tot ons overgekomen: Tjakke Jans en Janke H. Kemper, Ehel.'
Uit Lidmatenboek Veendam 1806:
'Aug. Een acte ofgeeven an Tjakke Jans en vrouw Janken Hind. Kempert voor 8 jaaren'

 

  Uit dit huwelijk:  
  a. Grietje Tjakkes Schuringa, ged. Veendam 16.01.1791, overl. Veendam 22.02.1791
  b. Neeltje Tjakkes Schuringa, ged. Veendam 22.01.1792
  c. Jan Tjakkes Schuringa, ged. Veendam 05.10.1794
  d. Hindrik Tjakkes Schuringa, ged. Veendam 13.11.1796 (kwartier 48)
  e. Tjapke Tjakkes Schuringa, ged. Veendam 21.04.1799
  f. Grietje Tjakkes Schuringa, geb/ged. Veendam 04.10.1801
       
98. FEKKEN, Hergen/Hargen Jacobs, geb. Wildervank 08.04.1765, overl. Wildervank 09.08.1846,
tr. Wildervank (kerk) 21.02.1799
    Hergen neemt - net als zijn broers en zusters - de naam van zijn moeder aan !  
   
99. JOOSTEN, Geertje Jacobs, ged. Wildervank 31.03.1776, overl. Wildervank 04.01.1860

 

 

Uit Lidmatenboek Wildervank 1806: 'den 19 Meij na voorafgaande belijdenis des Geloofs tot lidmaat in deze Gemeente aangenomen: Geertje Jacobs, huisvr van Hergen Jacobs'

 

  Uit dit huwelijk (o.a.):  
  a. Roelfien Hergens Fekken, ged. Wildervank 23.12.1799 (kwartier 49)
  b. Jacob Hergens Fekken, ged. Wildervank 02.11.1800, overl. (waarschijnlijk) vr september 1804
  c. Annigjen Hergens Fekken, ged. Wildervank 27.09.1801
  d. Jakob Hergens Fekken, ged. Wildervank 25.08.1804, overl. (waarschijnlijk) vr oktober 1806
  e. Jakob Herrings Fekken, ged. Wildervank 14.10.1806, overl. (waarschijnlijk) vr juni 1811
  f. Jakob Hergens Fekken, ged. Wildervank 20.06.1811
  g. Hinderkijn Jacobs Hergens Fekken, geb. Wildervank 17.06.1813
       
100. SCHUILING, Egge Aalderts/Aaldriks, geb. Annen, ged. Anloo 10.08.1760 (get.: Claasje Roelofs, van Annen), verlaatsmeester/landbouwer/tapper, overl. Annerveen (gem. Annen) 26.08.1826, otr. Anloo 04.09.1784, tr. Anloo (ned. herv.) 26.09.1784
    Een verlaat (ook wel: vallaat) is een soort schutsluis. Een verlaatmeester is dus een sluiswachter.
Egge Aalderts woonde met zijn gezin vanaf 1798 in het verlaathuis aan de Veenweg 5 te Spijkerboor.
Bron: Drents Daip, blz. 205 - Een foto met beschrijving van dat pand op blz. 204 en op blz. 61
Egge Aalderts Schuiling en zijn vrouw Aaltje Evert van Annen lenen op 09.06.1790 van Cornelis Poelman, vaandrig te Groningen, 640  gulden (Schulteprotocal 264 dl. 6 folio 588 dd. 09.06.1790)
De overlijdensakte van Egge staat op de naam 'Schuling'.
 
   
101. Aaltien Everts, geb. Annerveen, ged. Anloo 09.03.1760 (get.: Hilligje Tonnis, van Annerveen), overl. (als 'Aaltien J..., gehuwd geweest met Egge Aaldriks') Annerveen 05.10.1808, begr. Anloo 10.10.1808
  Uit dit huwelijk:  
  a. Hindrikje Schuiling, geb. Annerveen 07.12.1784, ged. Anloo 19.12.1784
  b. Aaltje Schuiling, geb. Annen, ged. Anloo 01.01.1787, overl. (waarschijnlijk) vr 1795
  c. Jantje Schuiling, geb. Annen, ged. Anloo 01.07.1787, overl. (waarschijnlijk) vr 1797
  d. Aaldert Egges Schuiling, geb. Annen, ged. Anloo 18.10.1789
  e. Geertje Egges Schuiling, geb. Annen, ged. Anloo 08.07.1792
  f. Aaltje Schuiling, geb. Annen, ged. Anloo 06.04.1795
  g. Jantje/Jantien Schuiling, geb. Anloo 30.12.1797
  h. Evert Schuiling, geb. Spijkerboor 20.11.1801, ged. Anloo 03.01.1802 (kwartier 50)
       
102. (LANDBOUWER), Hendrik/Hindrik And(e)ries, geb. Windeweer 19.06.1755, landbouwer, overl. Annerveensche- compagnie (gem. Anloo) 08.05.1828, tr. Windeweer 17.05.1789
       
103. (TE VELDE), Lammegjen/Lammechien Claassens/Klaassens/Klasens, geb. Kiel-Windeweer 18.01.1762, overl. Anloo 27.07.1835
    Volgens haar overlijdensakte is Lammegjen geboren op 18.01.1762. Ze zou dus pas een jaar na haar geboorte zijn gedoopt. Onwaarschijnlijk !  
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):  

 

a.

Klaas Hindriks (Landbouwer), geb. Annerveen, ged. Anloo 03.02.1793

  b. Andries Hendriks (Landbouwer), geb. Annerveensche Compagnie, ged. Anloo 26.10.1794
  b. Harmke Hindriks (Landbouwer), ged. Anloo/De Kiel 15.04.1798 (kwartier 51)
  d. Johannes Hindriks (Landbouwer), geb. Annergveensche Compganie, ged. Anloo 05.03.1803
Volgens zijn huwelijksakte is Johannes geboren op 27.03.1803, dus zou hij 3 weken vr zijn geboorte gedoopt zijn !
       
104. EMMEN/EMMENS, Jan Wolt(h)ers, ged. Anloo 10.02.1738 (doophefster: Aaltje Lammerts, van Amen), overl. Vries 09.08.1828, tr. (als 'Jan Wolters, wonende te Norgh') Norg 15.05.1774
       
105. (SIJGERS), Marchien/Marchijn/Marchje Jakobs, ged. Norg 04.07.1745, begr. mogelijk Vries 08.03.1810

 

 

Een Marchien Jakobs wordt begraven te Vries op 08.03.1810. Er worden geen namen van ouders of partner genoemd

 

  Uit dit huwelijk (o.a.):  
  a. Wolter Jans Emmen, geb. Vries 29.01.1775 of 19.01.1775, ged. Vries 05.02.1775
De doopakte geeft als geboortedatum 29.01.1775, de overlijdensakte 19.01.1775 
  b. Jacob Jans Emmen, ged. Vries 02.05.1779
  c. Albertien Jans Emmen, ged. Vries 25.11.1781
  d. Jan Jans Emmen, ged. Vries 01.03.1784 (kwartier 52)
       
106. (MENTING),Hendrik/Hindrik Roelfs, geb. Schipbork, ged. Anloo 11.06.1753 (get. Hindrikje Warners), overl. Anloo 14.01.1832, tr. (als 'j.m. van Eext') Anloo 23.11.1794
       
107.  Annechien/Annigjen Jans, 'j.d. van Eext', geb. Gasteren, ged. Anloo 30.10.1768 (get.: Aaltje Berents, van Tinaarlo), overl. .... na 1832
  Uit dit huwelijk (o.a.):  
  a. Roelf Hendriks, geb. Eext, ged. Anloo 20.08.1795  

 

b.

Geertien Hendriks Roelfs, geb. Eext, ged. Anloo 03.12.1797 (kwartier 53)

 

 

c.

Jan Hindriks (Menting), geb. Gasteren, ged. Anloo 20.12.1802 (als zoon van Hindrik Roelfs Menting)

 

 

d.

Hindrik Hindriks (Mentinge), geb. Gasteren, ged. Anloo 09.06.1805 (als zoon van Hindrik Mentinge)

 

       
108. MENNEGA/MENNINGA, Jan Ever(t)s, geb. Assen 14.03.1790, kuiper, overl. Groningen 15.04.1871, tr. Assen 09.08.1815
       
109. ENTING, Geesina/Gesina Berends, ged. Rolde 05.01.1793, overl. Gieten 27.12.1844
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):  
  a. Geesje Mennega, geb. Gieten 07.02.1817
  b. Berent Menninga, ged. Gieten 29.06.1821 (kwartier 54)
  c. Henderk Menninga, geb. Gieten 01.05.1824/volgens overlijdensakte: 02.05.1823
  d. Harm Mennega, geb. Gieten 28.12.1826 (ouders: '(Jan Mennegea en Gezina Enting')
  e. Hendrik Sikken Menninga, geb. Gieten 08.02.1830/volgens overlijdensakte: 08.02.1831
  f. Roelof Menninga, geb. Gieten 10.01.1833
  g. Lukas Menninga, geb. Gieten 24.03.1835, overl. Gieten 13.11.1835
       
110. THIES(S)ING/TIES(S)ING(H), Harm Theunis/Teunis, geb. Velthuisen 06.03.1779, wever, overl. Borger 17.08.1853, tr.1 Borger (kerk) 14.06.1795 Wemeltien Jans(zen), geb. Buinen, ged. Borger 05.08.1770, overl. .... vr 21.03.1800, dr v Jan Harms en Trijntje/Trientien Geerts; tr.2 Borger 01.05.1800/Zweeloo 04.05.1800
    In Drenlias zijn de volgende drie vermeldingen gevonden:
TrouwboekBorger, DTB 15, pagina 168:
Huwelijksdatum 14.06.1795 - Bruidegom: Harm Jans, herkomst Velthuisen, Bruid: Wemeltien Janszen, herkomst Buinen.
NB: vader bruidegom: Jan Toissing, vader bruid: Jan Harms
Trouwboek Borger, DTB 15, pagina 172:
Huwelijksdatum: 01.05.1800 - Bruidegom: Harm Toissingh, weduwnaar van Wemeltien Jans, herkomst Velthuizen. Bruid: Stijntien Jans, herkomst Weesp
NB: vader bruid Jan harms, huwelijksdatum onvolledig
Trouwboek Zweeloo, DTB 176, pagina 168:
Huwelijksdatum: 04.05.1800 - Bruidegom: Harm Toissink, geboren te Veldhuisen, herkomst Buinen. Bruid: Stijntien Jans, jongedochter, herkomst Wezup
 
       
111. Stientjen/Stijntje Jans, ged Zweeloo 17.10.1779, overl. (als Stientien Jansen) Borger 16.06.1848
    In haar overlijdensakte wordt gezegd dat zij is geboren te Sleen op 07.05.1783 !  
  Uit huwelijk 1:  
  a. Trijntje Tiessing, geb. Buinen 25.06.1796, ged. Borger 30.06.1796  
   

Schulteprotocol 319 Deel 5 folio 281 dd. 21.03.1800 - Momberbenoeming - Ouders: Harm Tiessing en wijlen Wemeltje Jan van Buinen. Kinderen: Trijntje Harms, 4 jaar. Hoofdmomber: Jan Harms van Buinen. Medemombers: Jan Willems van Borger, Harm Luigjes van Buinen, Tonnis Roelfs van Buinen
Schulteprotocol 319 Deel 6 folio 223 dd. 06.11.1809 - Momberbenoeming - Ouders Harm Thiesing en wijlen zijn eerste vrouw Wemeltje Jans. Kinderen: Trijntje Harms. Hoofdmomber: Jacob Thewes i.p.v. wijlen Jan Harms. Medemomber: Roelof Geerts i.p.v. wijlen Jan Willems
B
ron: Hans Homan Free

 
  Uit huwelijk 2 (o.a. ?):  

 

b.

Jan Toissing, geb. Bu(i)nen 29.04.1801, ged. Borger 10.05.1801 (ouders: Harm Toissing en Stijntien Jans)

 

c.

Jan Toissingh, geb. Borger 12.04.1804, ged. Borger 15.04.1804 (ouders: Harm Toissingh en Stijntien Jans

  d. Jannes Theessing, geb. Buinen, ged. Borger 14.09.1806 (ouders Harm Theessing en Stientje Jans)  

 

e.

Frederikus Tiesingh, geb. Borger 20.08.1809 (ouders: Harm Theessing en Stientje Jans), overl. Maastricht 23.11.1830

  f. Fennechien Friezenger, geb. Borger 12.09.1812 (kwartier 55) (ouders: Harm Friezenger en Mijntien Jans) (volgens transcriptie Drenlias)
  g. Jantien Thiesing, geb. Buinen (gem. Borger) 25.08.1816 (ouders: Harm Thiesing en Stijntje Jans), overl. Buinen (gem. Borger) 06.03.1818

 

h.

Jantien Tiesing, geb. Buinen (gem. Borger) 29.01.1819 (ouders: Harm Tiesing en Stijntien Jans) , overl. Buinen (gem. Borger) 12.04.1820

 

       
112. SOENVELD/ZOENVELD(T), Jan Hendrik(s), geb. Groningen 28.06.1787, ged. Groningen (Noorderkerk) 05.07.1787, bakker, overl. Veendam 13.07.1855, otr. Groningen 14.07.1810, tr. Veendam 05.08.1810
    Uit Ondertrouwboek Groningen:
"Zaturdag den 14 van Hooimaand - Jan Hindriks Zoenvelt en Gesina Gisolfs beide van Groningen beide present"
In de marge is bijgeschreven "jura solvit" hetgeen schijnt te betekenen dat de verschuldigde rechten zijn betaald.
Uit Trouwboek Veendam:
"Jan Hendrik Zoenveldt en Gesina Gisolfs beide van Groningen, de eerste laatst gewoond hebbende te Veendam"
Daarachter zijn met een grote accolade de data van de afkondigingen in de kerk genoemd: 15, 22 en 29 juli.
Ergens anders staat: "Gecopuleert op Zondag den 5. van Oogstmaand 1810" 

 

 

113. GISOLF(S)/GISOLT/GIESOLTS/GIESOLPHS, Gesi(e)na/Gezi(e)na/Gedina, geb. Groningen 25.07.1786, overl. Veendam 19.02.1860
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Wilto Soenveld, geb. Veendam 02.10.1811
  b. Antje Soenveld, geb. Veendam 18.11.1813
  c. Jeronimus Soenveld, geb. Veendam 22.01.1816 (kwartier 56)
  d. Diewertje Soenveld, geb. Veendam 04.12.1817
  e. Jan (Jans) Soenveld, geb. Veendam 22.09.1820
  f. Klaas Nieland Soenveld, geb. Veendam 14.10.1822
       
114. SAP, Otte/Otto Geuchien/Geuchies/Guigjens, ged. Veendam 28.01.1776, schipper/kapitein, overl. Wildervank 22.05.1837, tr. Wildervank 10.01.1800
    Volgens de site 'Alle Groningers' is de huwelijksdatum "overgenomen uit de archieven van de plaatselijke gerechten"  

 

 

115. BOER, Hinderkien/Hindrikjen Pieters (de), ged. Wildervank 14.09.1777, overl. Wildervank 09.01.1844
  Uit dit huwelijk (o.a.):  
  a. Geuchien Ottes Sap, ged. Wildervank 07.12.1800
  b. Pieter Ottes Sap, ged. Wildervank tussen 01.11.1802 en 06.1803, overl. Wildervank 07.10.1828
  c. Maaike Ottes Sap, geb. Wildervank 17.09.1805, ged. Wildervank 22.09.1805
  d. Geertje Ottes Sap, geb. Wildervank 05.01.1808, ged. Wildervank 17.01.1808
  e. Hendrik Ottes Sap, geb. Wildervank 11.03.1811
  f. Harmannus Pieter de Boer Sap, geb. Ten Boer 01.01.1814
  g. Thelina Ottes Sap, geb. Wildervank 13.08.1816 (kwartier 57)
       
116. BIERLING, Jan (Roelfs), ged. Groningen 22.02.1793, 'moesker, wonende alhier buiten de Heerepoort'/'koemelker buiten de Heerepoort'/'kastelein buiten de Oosterpoort', overl. Groningen 18.11.1880, tr.1 Groningen 13.11.1814 Afien/Aaffien Jans Hulscher (zie kwartier 117); tr.2 Groningen 15.04.1830 Geesje Ottens, ged. Groningen 28.10.1803, overl. Groningen 19.12.1894, dr v Folkert Jans Ottens en v Engelina Pieters Takens
     
 117. HULSCHER, Afien/Aaffien (Jans), ged. Groningen 11.09.1795, overl. Groningen 03.04.1829
  Uit huwelijk 1:  
  a. Roelf/Roelof Bierling, geb. Groningen 31.08.1815 (kwartier 58)
  b. Hillechien Bierling, geb. Groningen 03.10.1817

 

c.

Jan Bierling, geb. Groningen 23.04.1820

  d. Grietje Bierling, geb. Groningen 07.09.1822
  e. Johannes Bierling, geb. Groningen 19.01.1825

 

f.

Tietje Bierling, geb. Groningen 03.01.1828

 

 

Uit huwelijk 2:

 

 

h.

Engelina Bierling, geb. Groningen 21.08.1832 (n v/e tweeling), overl. Groningen 04.02.1835 ('oud twee jaren')

 

 

-

levenloos geboren kind, geb/overl. 21.08.1832 (n v/e tweeling)

 

 

i.

Folkert Bierling, geb. Groningen 12.09.1834 (n v/e tweeling), overl. Groningen 21.01.1835 ('oud vier maanden)

 

 

j.

Pieter Bierling, geb. Groningen 12.09.1834 (n v/e tweeling)

 

 

k.

Engelina Bierling, geb. Groningen 14.02.1837

 

 

l.

Roelf Bierling, geb. Groningen 16.04.1839

 

 

m.

Aaltje Bierling, geb. Groningen 18.04.1842, overl. Groningen 28.06.1853 ('oud elf jaren')

 

 

n.

Jaapkien Bierling, geb. Groningen 04.09.1846

 

       
118. MEIJER, Roelof Jans, ged. Haren 14.10.1787, landbouwer, overl. Dilgt (gem. Haren) 03.03.1870, tr. Haren 20.12.1810
       
119. HEMSING/HENSINGH, Allerdina, geb. Peize 31.05.1789, ged. Peize 07.06.1789, overl. Dilgt (gem. Haren) 28.02.1825 

 

 

Momberaanstelling in Peize:
"12-2-1794 compareerde voor mij scholtes de E. Jan Egberts Wuffen met zijn E. huisvrouw Lammigien Jans van Dalen van Onnen als grootouders van Allerdina Hemsing, nagelaten dogtertje van wijlen haar dogter Hindrikje Wuffen bij de E. Jan Hemsing te Peize in egte verwekt begerende zij comparanten neffens J. Hemsing dat voornoemde kind bij haar grootouders bovengemeld in de plaats van pupillen moeder Hindrikje blijven inwoonen en met haar nog in leven zijnde twee zoons en dogters bij versterf tot haar grootouderlijke nalatenschap even na en sibbe zal zijn en dus van de gemeenschappelijke bezittingen van tilbaare goederen met haar vader J. Hemsing te ontdoen invoege hier na beschreven. Zo zijn over gemelde Allerdina Hemsing navolgende mombaaren aangestelt als hooftmombaar pupillen grootvader Jan Egberts Wuffen en tot medemombaren de E. Frerik Wuffen, Allerd Hemsing en Frerik Hemsing"

 

  Uit dit huwelijk (o.a. ?):  
  a. Jan Meijer, geb. Dilgt (gem. Haren) 18.10.1813

 

b.

Henderkien Meijer, geb. Dilgt (gem. Haren) 09.09.1814

 

c.

Johannes Meijer, geb. Dilgt (gem. Haren) 19.02.1817

 

d.

Egbert Meijer, geb. Dilgt (gem. Haren) 12.03.1819

  e. Fennechien Meijer, geb. Dilgt (gem. Haren) 28.06.1821 (kwartier 59)

 

f.

Frederik Wuffen Meijer, geb. Dilgt (gem. Haren) 10.03.1823

 

 

g.

Roelof Meijer, geb. Dilgt (gem. Haren) 15.02.1825

 

 

h.

Lammechien Meijer, geb. Dilgt (gem. Haren) 18.01.1829

 

 

i.

Jan Egberts Meijer, geb. Dilgt (gem. Haren) 29.10.1831

 

       
120. Harm Antonij(s)/Antoons, geb. Veendam ... 1738, overl. Veendam 27.08.1801, tr. Veendam 16.09.1764
       
121. BRANDENBURGER, Annechien Alberts, geb. Veendam 06.11.1740, ged. Veendam 11.12.1740, overl. Veendam 10.07.1818
  Uit dit huwelijk:  
  a. Grietje Harms, ged. Veendam 16.06.1765
  b. Albert Harms, ged. Veendam 17.02.1771
  c. Jacobje Harms, geb. Veendam 04.05.1776, ged. Veendam 12.05.1776
  d. Antonij Harms, ged. Veendam 21.10.1781
  e. Jan Harms, geb. Veendam 08.12.1785, ged. Veendam 01.01.1786 (kwartier 60)
       
122. BOUWMAN, Tammo/Tamme Haijes, geb. Meeden, ged. Meeden 23.01.1751, voerman/landbouwer, overl. Zuidbroek 24.12.1815, tr. Zuidbroek 29.05.1791
       
123. WESTENDORP, Hilje Hendriks, geb. Blijham 19.11.1769, ged. Blijham 26.11.11769, overl. Zuidbroek 18.07.1828
    Huwelijkscontract 30.05.1791; RA V x (Zuidbroek) 30.05.1791
Getuigen voor de bruidegom:
Eltje Haijes, Deddo Haijes en Hinderk Haijes, broers; Jan Testers en Gijsel Haijes, zwager en zuster
Getuigen voor de bruid:
Hinderk Jans, vader; Aaltje Hindriks, Teubke Hindriks, Wupke Hindriks, zusters; Roelfjen Harms, nicht
Tammo en Hilje woonden in huis nr 68 in Zuidbroek 
 
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):  
  a. Trijntje Tammes Bouwman, ged. Meeden 28.02.1792, overl. .... vr juli 1794
  b. Trijntje Tammes Bouwman, geb. Zuidbroek 29.07.1794 (kwartier 61)
       
124. SCHUITEMA, Gabe Oeges, geb. Niezijl (gem. Grijpskerk), ged. Niezijl 23.03.1783, scheepstimmerman, overl. Leek 27.05.1848, tr. Niezijl 21.05.1810
       
125. (PANNEKOEK), Grietje Jans, ged. Niehove 27.01.1782, overl. Leek 08.01.1867
  Uit dit huwelijk:  
  a. Oege Gabes Schuitema, geb. Niezijl 23.11.1811
  b. Jan Gabes Schuitema, geb. Niezijl 28.09.1813 (kwartier 62)
  c. Harm Gabes Schuitema, geb. Niezijl 04.03.1816
  d. Trijntje Gabes Schuitema, geb. Niezijl 25.09.1818
  e. Antje Gabes Schuitema, geb. Niezijl 21.07.1821

 

f.

Hiltje Gabes Schuitema, geb. Niezijl 02.03.1823

 

 

g.

Geeske Gabes Schuitema, geb. Niezijl 11.06.1826

 

       
126. FEENSTRA, Eb(b)el Wilts, geb. Surhuisterveen (Fr.) 25.10.1779, ged. Surhuisterveen 14.11.1779, smid, overl. Hoogkerk 22.10.1857, tr. Tolbert (gem. Leek) 26.06.1808
       
127. POELMA/POELMAN, Sieuwke/Lieuwke Jans, ged. Noordwijk (Gr.) 12.03.1786, overl. Tolbert 20.10.1851
  Uit dit huwelijk:  
  a. Wilt Ebbels Feenstra, geb. Tolbert 07.12.1808, ged. Tolbert 19.02.1809
  b. Jan Ebbels Feenstra, geb. Tolbert 08.04.1811, ged. Tolbert 28.04.1811, overl. Tolbert 24.02.1815
  c. Jan Ebbels Feenstra, geb. Tolbert 23.12.1815
  d. Hinke Eb(b)els Feenstra, geb. Tolbert 08.12.1818 (kwartier 63)
  e. Hindrik Ebbels Feenstra, geb. Tolbert 24.04.1821

Klik hier voor de volgende generatie

[Home] [De naam] [Stamvader] [Stamreeks] [Fotos] [Bronnen] [Index]