Genealogie Simonis

 Kwartierstaat Michaël, Gabriëlle en Miriam Simonis

Klik hier voor de vijf vorige generaties

GENERATIE VI

 
32. SIMONIS, Adrianus, ged. 's-Gravenhage (rk Casuariestraat) 28.05.1810, blikslager/arbeider/venter/koopman/ 'vischverkooper', overl. 's-Gravenhage 24.10.1863, tr. 's-Gravenhage 06.12.1837
 

 

  Bij zijn huwelijk is Adrianus als 'nummerwisselaar' in dienst bij de tiende Afdeling Infanterie. Als je werd 'ingeloot' voor militaire dienst kon je (tegen betaling) met een ander van nummer wisselen, zodat die ander voor jou in dienst ging. Adrianus was weliswaar vrijgeloot, maar hij kon het geld kennelijk goed gebruiken.
Bij de huwelijksbijlagen bevindt zich een 'Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie' met daarin het
volgende signalement: 'Lengte 1 el, 5 palm, 8 duim, 4 streep. Aangezigt ..... breed/Voorhoofd ..... rond/Oogen ..... blaauw/Neus ..... ord./Mond ..... id/Kin ..... rond/Haar en Wenkbraauwen ..... rosachtig.'

 

 

33. ELFERT/ELFFERT, Anna Maria, geb. Amsterdam 18.12.1811, overl. 's-Gravenhage 08.03.1897

 

 

Familysearch geeft als haar geboortedatum 18.12.1814, maar de geboorte-akte te Amsterdam is door mij gezien.
Bovendien stelt de huwelijksakte dat zij in 1837 'bijna zesentwintig Jaren' is en de overlijdensakte dat ze 85 jaar was.
  Uit dit huwelijk:
  a. Frederik Gerardus Johannes Simonis, geb. 's-Gravenhage 01.03.1837 (kwartier 16)
  b. Cornelis Johannes Hendrik Simonis, geb. 's-Gravenhage 26.11.1838
  c. Johannes Hendrik Simonis, geb. 's-Gravenhage 01.01.1840
  d. Johannes Christiaan Simonis, geb. 's-Gravenhage 02.02.1843
  e. Adrianus Johannes Simonis, geb. 's-Gravenhage 03.11.1844
  f. Johannes Marinus Simonis, geb. 's-Gravenhage 08.06.1846, overl. 's-Gravenhage 07.09.1846 ('oud drie maanden')
  g. Johannes Marinus Simonis, geb. Delfshaven 21.07.1847, overl. 's-Gravenhage 25.08.1847 ('oud eene maand')
  h. Anna Maria Appolonia Frederika Simonis, geb. Rotterdam 23.08.1848
  i. Leonardus Arnoldus Simonis, geb. 's-Gravenhage 13.05.1850
  j. Antonie Marinus Simonis, geb. 's-Gravenhage 19.03.1852
  k. Anna Maria Simonis, geb. 's-Gravenhage 18.12.1853
  l. Johannes Marinus Simonis, geb. 's-Gravenhage 26.04.1857, overl. 's-Gravenhage 21.05.1857 ('oud drie weken')

 

 

34.

ELSENBROEK, Hermanus/Hermannus, ged. Doesborgh 07.10.1798, 'fuselier van de negende Afdeeling Infanterie in Guarnisoen alhier' (Doesburg)/later: bediende/los werkman, overl. 's-Gravenhage 11.05.1871, tr. 's-Gravenhage 16.11.1825 

 

 

Volgens de gegevens van Johan Elsenbroek werd Hermanus geboren op 11.04.1797 en gedoopt op 07.10.1799. Die geboortedatum zou beter overeenkomen met de leeftijd die voor Hermanus wordt opgegeven in zijn huwelijks- en overlijdensakte. Maar een doop anderhalf jaar na de geboorte lijkt wat vreemd.

 

 

35. MEIJER, Maria, ged. Soeterwoude 04.10.1798 ("uit de Suydbuurt", get.: Gerrit Steyns, Gysie Koster), werkster, overl. 's-Gravenhage 16.01.1864

 

 

In de huwelijksakte van Maria Meijer wordt haar moeder 'Alida Koster' genoemd. In een aantal andere aktes wordt zij 'Adriana Korver' genoemd. Dat was echter de naam van de tweede echtgenote van haar vader.

  Uit dit huwelijk:
  a. Helena Maria Elsenbroek, geb. 's-Gravenhage 23.08.1823
  b. Antje Elsenbroek, geb. 's-Gravenhage 01.05.1826
  c. Maria Elsenbroek, geb. 's-Gravenhage 23.09.1828 (kwartier 17)
  d. Hermanus Martinus Elsenbroek, geb. 's-Gravenhage 07.05.1831

 

e.

Catharina Elsenbroek, geb. 's-Gravenhage 05.07.1833

 

f.

Klaartje Elzenbroek, geb. 's-Gravenhage 02.05.1836

 

g.

Johanna Elzenbroek, geb. 's-Gravenhage 23.09.1839

 

 

36. KRAAK, Jan, ged. Utrecht (Catharijnekerk) 25.12.1811, passementmaker/wever, overl. Utrecht 27.04.1896, tr.1° Utrecht 10.08.1836 Maria Hendrika Bakker (zie kwartier 37); tr.2° Utrecht 28.02.1849 Maria van Dam, geb. Utrecht 11.02.1826, breidster, overl. Utrecht 18.02.1902, dr v Anthonie van Dam en v Maria Clasina de Mari(e)
    Op de site familysearch.org op Internet zijn twee vermeldingen te vinden van de geboorte te Utrecht van een Jan Kraak op 25.12.1811, met een doop op 13.06.1819 (dus pas acht jaar na zijn geboorte !), beide keren als - buitenechtelijke - zoon van Maria Kraak, maar met de ene keer als vader Johannes Jacob Schrijver (onmogelijk, want Schrijver was al in 1800 overleden !), de andere keer een zekere Johannes van Deudekom.
Passementen zijn de gouden, zilveren en zijden galons op uniformen en avondkleding

 

 

37. BAKKER, Maria Hendrika, geb. Utrecht 12.11.1815, naaister, overl. Utrecht 29.09.1847
  Uit huwelijk 1:
  a. Jan Marinus Hendricus Kraak, geb. Utrecht 10.06.1837 (kwartier 18)
  b. Hendrika Maria Kraak, geb. Utrecht 03.03.1840, overl. Utrecht 31.12.1840 ('oud tien maanden')
  c. Hendrika Maria Kraak, geb. Utrecht 17.12.1841
  d. Petronella Kraak, geb. Utrecht 22.03.1844

 

e.

Janus Kraak, geb. Utrecht 21.09.1847, overl. Utrecht 15.08.1849 ('oud één jaar')

  Uit huwelijk 2:
  f. Anthonia Clasina Kraak, geb. Utrecht 17.02.1850
  g. Adrianus Theodorus Kraak, geb. Utrecht 07.07.1852, overl. Utrecht 17.07.1852 ('oud tien dagen')

 

h.

Marinus Kraak, geb. Utrecht 15.11.1853

  i. Adriana Johanna Kraak, geb. Utrecht 08.03.1856
  j. Christina Wilhelmina Kraak, geb. Frederiksoord (gem. Vledder, Dr.) 28.12.1857
  k. Nicolaas Kraak, geb. Weststellingwerf 11.04.1860
  l. Johannes Kraak, geb. Weststellingwerf 08.09.1862
  m. Maria Kraak, geb. Utrecht 02.09.1866, overl. Utrecht 29.01.1869 ('oud twee jaren')

 

n.

Maria Kraak, geb. Utrecht 25.06.1869

  Op 21.04.1856 vestigde Jan Kraak zich, met zijn echtgenote Maria van Dam en zes kinderen, in de kolonie Wilhelmina-oord van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord (Drenthe). Kennelijk was het met de 'weldadigheid' niet zo best gesteld, want al in 1861 liep één van de meisjes (Petronella) van de kolonie weg ("deserteerde" !), om twee maanden later weer terug te keren. In februari en maart 1862 "deserteerden" respectievelijk Jan Marinus Hendrikus en Hendrika Maria en op 29.11.1862 verlieten alle nog aanwezige familieleden (er waren intussen nog drie kinderen geboren) 'heimelijk' de kolonie !
Bron: Drenlias

 

 
38. WERKHOVEN, Cornelis, ged. Doorn 18.05.1806, 'tuinknegt', overl. Utrecht 06.10.1889, tr.1° Doorn 09.02.1832 Hendrika Josina van der Lingen (zie kwartier 39); tr.2° Utrecht 01.04.1857 Gerritje Jacobse, geb. Driebergen 13.11.1819, overl. Utrecht 10.12.1879, dr v Maas Jacobse en v Rijkje van der Maat
    De (transcriptie van de) huwelijksakte noemt de bruidegom 'Werhoven'
In haar overlijdensakte wordt Gerritje vermeld als zijnde 'oud 63 jaren'. Dan zou ze dus zijn geboren in 1816. De geboorte-akte staat echter op 1819 !

 

 

39. LINGEN, Hendrika Josina van der, geb. Beusichem 15.10.1806, ged. Beusichem 26.10.1806, overl. Sterkenburg 01.07.1849
  Uit dit huwelijk:

 

a.

Rut Werkhoven, geb. Langbroek 17.05.1832, overl. (waarschijnlijk) Langbroek 29.05.1833

  b. Maria Antonetta Charlotta Werkhoven, geb. Langbroek 03.05.1834 (kwartier 19)

 

c.

Dirk Werkhoven, geb. Langbroek 26.09.1835, overl. Sterkenburg (Hardenbroek) 07.11.1835 ('oud zes weken')

  d. Dirkje Werkhoven, geb. Sterkenburg 17.12.1836
  e. Gerrigje Werkhoven, geb. Sterkenburg 22.01.1839, overl. Sterkenburg 23.06.1839 ('oud vijf maanden')

 

f.

Gerrigje Werkhoven, geb. Sterkenburg 22.06.1840

  g. Hendrika Werkhoven, geb. Sterkenburg 02.04.1843

 

h.

Cornelia Werkhoven, geb. Sterkenburg 15.02.1846, overl. Sterkenburg 10.10.1849 ('oud drie jaren')

  i. Jannigje Werkhoven, geb. Sterkenburg 27.05.1847

 

 

40. ZWALVE, Jan Jans, geb. Eexta (gem. Scheemda) 04.03.1813, grenadier/bij huwelijk: zonder beroep/later: koopman/handelaar, overl. 's-Gravenhage 26.06.1895, tr. 's-Gravenhage 12.04.1843

 

 

De geboorte-akte van Jan staat op 'Zwalve', maar zijn vader tekent 'Swalve'

 

 

41. BRETEMOZER, Magdalena, geb. 's-Gravenhage 17.10.1816, winkelierster, overl. 's-Gravenhage 26.06.1886

 

 

In de geboorte-akten van haar kinderen komt Magdalena voor als Bredemo(o)ser, Bretemo(o)zer en Bre(e)demouzer

 

Uit haar:

 

-

Johannes Jacobus Cornelis Bredemozer, geb. 's-Gravenhage 24.08.1842, overl. 's-Gravenhage 28.02.1843 ('oud zes maanden')
Aangifte van de geboorte door 'Jan Jans Zwalve, oud 29 jaar, grenadier'. Het is dus aan te nemen dat hij de vader was

  Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Johannes Jacobus Cornelis Zwalve, geb. 's-Gravenhage 21.03.1844

 

b.

Cornelis Jacobus Zwalve, geb. 's-Gravenhage 30.09.1845, overl. 's-Gravenhage 10.05.1846 ('oud zeven maanden')

 

c.

Angenita Zwalve, geb. 's-Gravenhage 04.08.1847, overl. 's-Gravenhage 15..12.1847 ('oud vier maanden')

  d. Cornelis Zwalve, geb. 's-Gravenhage 13.09.1848 (kwartier 20)

 

e.

Angenita Zwalve, geb. 's-Gravenhage 27.11.1850

 

f.

Grietje Zwalve, geb. 's-Gravenhage 17.05.1853

 

g.

Magdalena Zwalve, geb. 's-Gravenhage 16.05.1855
Magdalena trouwt Haarlemmermeer 24.05.1871, terwijl ze zestien is, met een 43-jarige man !

 

h.

Jacobina Zwalve, geb. 's-Gravenhage 09.01.1857

 

 

42. ZIJDERVELD, Gerrit, geb. 's-Gravenhage 07.11.1828, passementwerker, overl. 's-Gravenhage 21.10.1851, tr. 's-Gravenhage 21.03.1849

 

 

Aangifte van de geboorte van Gerrit door een oom, Jacobus Versteegh, die opgeeft dat de moeder 'Wilhelmina Versteegh' heet en dat zij weduwe is.
Passementen zijn de gouden, zilveren of zijden galons op uniformen en avondkleding

 

 

43. BOMMEL, Pieternella/Petronella van, geb. 's-Gravenhage 27.01.1828, dienstbode, overl. 's-Gravenhage 04.03.1905 ('weduwe van Tieleman Meijer, eerder weduwe van Willem Frederik Daniël Beckerman, vroeger weduwe van Henderik Johannes Adolf, vroeger weduwe van Gerrit Zijderveld')
    Pieternella tr.2° 's-Gravenhage 21.02.1855 Hendrik Johannes Adolf, geb. Rotterdam 11.03.1827, tabakswerker/ sigarenmaker, overl. 's-Gravenhage 03.04.1855, zn v Johan Hendrik Adolf en Geertruida Hinke
In Hendriks geboorte-akte worden vader en zoon 'Adolph' genoemd, in zijn overlijdensakte luidt de eerste voornaam 'Henderik'
Pieternella tr.3°'s-Gravenhage 31.10.1860 Willem Frederik Daniël Beckerman, geb. 's-Gravenhage 10.05.1830, overl. 's-Gravenhage 27.09.1862, zn v Jan Daniël Beckerman (kabinetwerker) en Maria Magdalena de Jager
Pieternella tr.4° 's-Gravenhage 03.05.1865 Tieleman Meyer, geb. 's-Gravenhage 19.06.1819, metselaar, overl. 's-Gravenhage 12.10.1888, wedn v Sophia Maria van den Berg, zn v Jan Meijer (schoenmaker) en Jannetje van Ingen
   Uit dit huwelijk:
  a. Petronella Elisabeth Zijderveld, geb. 's-Gravenhage 13.06.1849 (kwartier 21)

 

b.

Gerrit Zijderveld, geb. 's-Gravenhage 14.10.1851, overl. 's-Gravenhage 28.11.1851 ('oud 55 dagen') 

 

 

44. BARSELAAR, Matthijs van den, geb. Wassenaar 06.11.1837, arbeider, overl. 's-Gravenhage 02.02.1914, tr.1° 's-Gravenhage 14.03.1866 Beatrix Roodhuijzen (zie kwartier 45); tr.2° 's-Gravenhage 03.05.1893 Wilhelmina Maria Toetenel, geb. 's-Gravenhage 18.05.1856, werkster, gesch. echtgen. v Jacobus Johannes van Dongen, dr v Johannes Toetenel en v Wilhelmina Maria Barends, gesch. bij vonnis Arr. Rb. 's-Gravenhage dd. 23.01.1894, ingeschreven BS 22.03.1894; tr.3° 's-Gravenhage 11.04.1894 Jannetje van der Meer, geb. Leiden 24.09.1849, overl. 's-Gravenhage 14.11.1922, wed v Johannes Hubertus Misdorp, dr v Jan van der Meer (wolkammer) en v Jannetje Ouwerkerk
    Wilhelmina Maria Toetenel tr.1° Rotterdam Jacobus Johannes van Dongen, geb. Rotterdam 10.01.1852, overl. Rotterdam 31.12.1936, zn v Christiaan van Dongen en Maria Antonia Wilhelmina Hoogenboom, gesch. bij vonnis Arr. Rb Rotterdam dd. 14.11.1889
Jannetje van der Meer tr.1° Leiden 08.08.1875 Johannes Hubertus Misdorp, geb. Amsterdam ... ± 1852, sjouwer, overl. 's-Gravenhage 21.08.1892, zn v Jan Misdorp en Antonia Jacomina Dingerink

 

 

45. ROODHUIJZEN, Beatrix, geb. Katwijk aan den Rijn 09.09.1834, werkster, overl. 's-Gravenhage 10.12.1892
  Uit huwelijk 1:
  a. Arie van den Barselaar, geb. 's-Gravenhage 03.09.1864 (kwartier 22)
  b1. Sijtje Martina van den Barselaar, geb. 's-Gravenhage 02.04.1866 (eerstgeboren tweeling)
  b2. Dorothea Maria van den Barselaar, geb. 's-Gravenhage 02.04.1866 (laatstgeboren tweeling)
  c. Beatrix van den Barselaar, geb. 's-Gravenhage 25.10.1867

 

-

levenloos geboren zoon, geb/overl. 's-Gravenhage 23.10.1868

  d. Matthijs van den Barselaar, geb. 's-Gravenhage 16.10.1869
  e. Niesje van den Barselaar, geb. 's-Gravenhage 04.04.1872
  f. Theodorus Petrus van den Barselaar, geb. 's-Gravenhage 02.04.1874
  g. Simon van den Barselaar, geb. 's-Gravenhage 01.07.1875
 
46. MALIEPAARD, Gooris/Goris, geb. Stad aan 't Haringvliet 24.09.1813, timmerman/metselaar/winkelier, overl. Kralingen 30.10.1891, tr.1° Oude Tonge 30.05.1834 Johanna de Bruijne, geb. Oude Tonge 31.08.1815, overl. Haarlemmermeer 26.03.1861, dr v Cornelis de Bruijne en v Jacoba van Zuuren; tr.2° Haarlemmermeer 19.09.1861
 
47. KOTER/KOOTER, Lena de, geb. Zevenhuizen (ZH) 21.05.1841, overl. Rotterdam 19.12.1914
  Uit huwelijk 1 (o.a. ?):
  a. Cornelis Maliepaard, geb. Stad aan 't Haringvliet 19.03.1835
  b. Jacoba Maliepaard, geb. Nieuwe Tonge 05.09.1837, overl. Nieuwe Tonge 31.12.1847 ('oud tien jaar')

 

c.

Lijntje Maliepaard, geb. Nieuwe Tonge 24.07.1839, overl. Nieuwe Tonge 05.10.1843 ('oud vier jaar')

 

d.

Gerrit Maliepaard, geb. Nieuwe Tonge 16.08.1842

 

e.

Jan Maliepaard, geb. Nieuwe Tonge 01.10.1844, overl. Nieuwe Tonge 10.01.1848 ('oud drie jaar')

 

f.

Daniël Maliepaard, geb. Nieuwe Tonge 19.01.1846, overl. Nieuwe Tonge 07.01.1848 ('oud bijna twee jaar')

 

g.

Jacoba Maliepaard, geb. Nieuwe Tonge 23.02.1848

 

h.

Jan Maliepaard, geb. Nieuwe Tonge 12.10.1851

 

i.

Daniël Maliepaard, geb. Nieuwe Tonge 23.07.1854, overl. Kralingen 06.11.1859 ('oud vijftien jaar')

 

j.

Willem Pieter Maliepaard, geb. Haarlemmermeer 30.11.1856, overl. Haarlemmermeer 17.02.1860 ('oud drie jaar')

 

k.

Willem Pieter Maliepaard, geb. Haarlemmermeer 22.03.1861, overl. Haarlemmermeer 20.07.1861 ('oud vier maanden')

  Uit huwelijk 2 (o.a.?):
  l. Wilhelmina Maliepaard, geb. Haarlemmermeer 09.05.1862 (kwartier 23)
  m. Lientje Maliepaard, geb. Haarlemmermeer 29.06.1863

 

n.

Goris Maliepaard, geb. Haarlemmermeer 02.05.1865

 

o.

Francina/Fransina Maliepaard, geb. Kralingen 10.03.1869, overl. Kralingen 23.05.1871 ('oud twee jaar')

 

p.

Francina/Fransina Maliepaard, geb. Kralingen 03.12.1871

 

q.

Adriana Jacoba Maliepaard, geb. Kralingen 03.01.1874, overl. Kralingen 19.04.1874 ('oud drie maanden')

 

r.

Jacob Maliepaard, geb. Kralingen 20.01.1875

 

s.

Willem Pieter Maliepaard, geb. Kralingen 01.04.1876

 

t.

Dirk Maliepaard, geb. Kralingen 07.04.1878

 

u.

Pieter Maliepaard, geb. Gorinchem 31.01.1880, overl. Gorinchem 19.05.1880 ('oud drie maanden')

 

v.

Adriana Cornelia Maliepaard, geb. Gorinchem 02.04.1881

 

w.

Cornelia Maria Maliepaard, geb. Kralingen 26.05.1884, overl. Kralingen 02.10.1884 ('oud vier maanden')

 

Bron: Jan Tolboom

 

 

48. SCHURINGA, Hindrik Tjakkes, ged. Veendam 13.11.1796, in huwelijksakte: zonder beroep, in geboorte-akte zoon: landbouwer, overl. (als Hendrik Tjakkes Schuringa) Wildervank 19.08.1858, tr. Wildervank 23.11.1818
 
49. FEKKEN, Roelfina/Roelfien/Roelfjen Hergens, ged. Wildervank 23.12.1799, overl. (als Roelfien Fekken, weduwe van Hendrik Schuringa') Wildervank 13.02.1889
  Uit dit huwelijk:
  a. Tjakke Hindriks Schuringa, geb. Wildervank 18.02.1819
  b. Hergen Hindriks Schuringa, geb. Wildervank 14.05.1822
  c. Jan Hindriks Schuringa, geb. Veendam 21.08.1824
  d. Geertje Hindriks Schuringa, geb. Wildervank 29.11.1826
  e. Janke Jindriks Schuringa, geb. Wildervank 26.01.1830
  f. Albert Hindriks Schuringa, geb. Wildervank 05.08.1832 (kwartier 24)
  g. Jacob Hindriks Schuringa, geb. Wildervank 11.03.1834
  h. Annechien Hindriks Schuringa, geb. Wildervank 13.04.1836
  i. Tjapko Hindriks Schuringa, geb. Wildervank 10.04.1838
  j. Hinderkien Hindriks Schuringa, geb. Wildervank 01.08.1842
 
50. SCHUILING, Evert, geb. Spijkerboor 20.11.1801, ged. Anloo 03.01.1802, landbouwer/tapper, overl. Anloo 06.08.1880, tr.1° Anloo 24.02.1826 Harmke Hendriks Landbouwer (zie kwartier 51); tr.2° Anloo 27.07.1857 Sijtske de Vries, geb. Sappemeer 27.08.1815, overl. (als Sietske de Vries) Zuidbroek 12.04.1890, dr v Jan Geerts de Vries (landbouwer) en v Grietje Oomkes Blaauw
 
51. LANDBOUWER, Harmke Hendriks, geb. Annerveenschecompagnie, ged. Anloo-De Kiel 15.04.1798, overl. Annerveen (gem. Anloo) 25.09.1842

 

 

De huwelijksakte en de overlijdensakte geven voor Harmke twee verschillende geboorte- c.q. doopdata
  Uit dit huwelijk:
  a. Egge Schuiling, geb. Anloo 04.06.1826
  b. Hendrik Schuiling, geb. Anloo 17.08.1827, overl. Anloo 28.08.1827 (overlijdensakte op de naam 'Schuling')
  c. Hendrik Schuiling, geb. Anloo 09.01.1829
  d. Aaldert Schuiling, geb. Anloo 27.11.1831
  e. Lambert Schuiling, geb. Anloo 13.01.1833
  f. Lammechien Schuiling, geb. Anloo 26.07.1834 (kwartier 25)
  g. Aaltje Schuiling, geb. Anloo 14.03.1836
  h. Henderkien Schuiling, geb. Anloo 09.09.1837
  i. Geertien Schuiling, geb. Anloo 11.12.1838
  Uit huwelijk 2 (o.a. ?):
  j. levenloos geboren kind, geb/overl. Eext (Anloo) 22.04.1858
 
52. EMMENS, Jan (Jans), ged. Vries 01.03.1784 (als zoon van Jan Wolthers en Marchijn Jacobs), landbouwer, overl. waarschijnlijk Anloo 31.01.1840, tr. Vries 19.05.1825
    In de overlijdensakte van de Jan (Wolters) Emmen(s) die in 1840 in Anloo overlijdt worden geen ouders genoemd, geen partner en geen plaats en datum van geboorte. Maar zijn leeftijd is 55 jaar en dat zou goed kloppen.

 

 

53. MENTING, Geertien Hendriks, ged. Eext (gem. Anloo) 03.12.1797, overl. Anloo 02.03.1863

 

 

Geertien Menting tr.2° Anloo 01.10.1845 Egbert Alberts Keur, geb. ERm 07.12.1803, ged. Sleen 11.12.1803, arbeider, overl. Annen (gem. Anloo) 05.01.1868, wedn v Jantien Meyering, zn v Albert Alberts Keur en Roelina Camping
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Marchien Emmen(s), geb. Vries 10.02.1826
  b. Hendrik Emmens, geb. Vries 14.04.1828 (kwartier 26)
 
54. MENNEGA, Berend/Berent, geb. Gieten 29.06.1821, landbouwer/kuiper, overl. Anloo 27.07.1891, tr. Gieten 18.04.1844
 
55. THIES(S)ENS/THIESING/TEESING/TJASSENS, Fennechien, hoogstwaarschijnlijk geb. [als Fennegien Friezenger, dr v Harm Friezenger (landbouwer) en Mijntien Jans (transcriptie Drenlias)] Borger 25.09.1812, overl. Anloo 25.04.1882
    De huwelijksakte noemt ook deze geboortedatum voor Fennechien
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Cristina Mennega, geb. Eext (Anloo) 29.06.1844 (kwartier 27)
  b. Gezina Mennega, geb. Eext (Anloo) 03.08.1847
  c. Harm Mennega, geb. Eext (Anloo) 29.10.1851
 
56. SOENVELD, Jeronimus, geb. Veendam 22.01.1816, (koek)bakker, overl. Nieuwe Pekela 21.12.1895, tr. Wildervank 28.03.1844
 
57. SAP, Thelina Ottes, geb. Wildervank 15.08.1816, overl. Wildervank 28.07.1883
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Jan Hendrik Soenveld, geb. Wildervank 22.06.1845, overl. Wildervank 26.10.1845 ('oud vier maanden')
  b. Otto Soenveld, geb. Wildervank 29.08.1846, overl. Wildervank 10.10.1846 ('oud zeven weken')

 

c.

Jan Hendrik Soenveld, geb. Wildervank 25.11.1847 (kwartier 28)

 

d.

Hindrikje Soenveld, geb. Wildervank 29.07.1850, overl. Wildervank 17.07.1852 ('oud bijna twee jaren')

 

-

doodgeboren zoon, geb/overl. Wildervank 20.05.1853

 

 

Er staat een heel verhaal in de marge van de akte, maar dat is op de fiche niet te ontcijferen

  e. Otto Soenveld, geb. Wildervank 23.05.1854
  f.  Wilto Soenveld, geb. Wildervank 18.08.1856
 
58. BIERLING, Roelf/Roelof, geb. Groningen 31.08.1815, winkelier/koffiehuishouder/kastelein, overl. Groningen 12.06.1870, tr. Haren 11.04.1846
 
59. MEIJER, Fennechien, geb. Dilgt (gem. Haren, Gr.) 28.06.1821, "kasteleinsche', overl. Groningen 19.02.1884
  Uit dit huwelijk:
  a. Jan Bierling, geb. Groningen 28.05.1846
  b. Roelf/Roelof Bierling, geb. Groningen 06.05.1848
  c. Aafien Bierling, geb. Groningen 05.09.1850 (kwartier 29)
  d. Johannes Bierling, geb. Groningen 24.03.1852, overl. Groningen 24.07.1854

 

e.

Allerdina Bierling, geb. Groningen 19.04.1854

  f. Johannes Bierling, geb. Groningen 16.08.1856
  g. Fredrik Bierling, geb. Groningen 25.12.1858, overl. Groningen 12.09.1859
  h. Frederik Bierling, geb. Groningen 18.05.1862, overl. Groningen 21.06.1884
 
60. BRANDS, Jan Harms, geb. Veendam 08.12.1785, ged. Veendam 01.01.1786, wever(sknecht), overl. Buinerveen (gem. Borger) 20.12.1855, tr. Zuidbroek 12.03.1815
 
61. BOUWMAN, Trijntje Tammes, geb. Zuidbroek 29.07.1794, ged. Zuidbroek 03.08.1794, overl. Zuidbroek 13.03.1848
  Uit dit huwelijk:
  a. Hilje Jans Brands, geb. Zuidbroek 12.01.1816, overl. Zuidbroek 07.12.1839 ('23 jaar oud')
  b. Tammo Jans Brands, geb. Zuidbroek 19.02.1819
  c. Annechien Jans Brands, geb. Zuidbroek 27.10.1821, overl. Zuidbroek 14.02.1845 ('23 jaar oud')
  d. Jacobje Jans Brands, geb. Zuidbroek 25.07.1824, overl. Zuidbroek 07.04.1844 ('19 jaar oud')
  e. Harm Jans Brands, geb. Zuidbroek 24.03.1827
  f. Wupke Jans Brands, geb. Zuidbroek 05.06.1830, overl. Zuidbroek 04.10.1831 ('oud één jaar')
    g. Edo Jans Brands, geb. Zuidbroek 17.12.1832 (kwartier 30)
  h. Anthonie Jans Brands, geb. Zuidbroek 15.03.1836, overl. Zuidbroek 07.10.1837 ('oud een jaar en zes maanden')
  i. Anthonie Jans Brands, geb. Zuidbroek 04.02.1839
 
62. SCHUITEMA, Jan Gabes, geb. Niezijl 28.09/28.10.1813, scheepstimmerman, overl. Gasselternijveenschemond (gem. Gasselte) 08.04.1881, tr. Leek 04.08.1839
 
63. FEENSTRA, Henke/Hinke Ebbels, geb. Tolbert (gem. Leek) 08.12.1818, overl. Gasselternijveen (gem. Gasselte) 05.02.1870
  Uit dit huwelijk:
  a. Grietje Schuitema, geb. Leek 16.12.1839 (kwartier 31)

 

b.

Eb(b)el Schuitema, geb. Leek 17.11.1841, overl. Leek 16.08.1849 ('oud zeven jaar')

  c. Gabe Schuitema, geb. Leek 08.03.1844
  d. Sieuwke Schuitema, geb. Zuiddhorn 13.03.1846
  e. Oege Schuitema, geb. Leek 12.03.1849
  f. Ebbel Schuitema, geb. Leek 17.02.1852
  g. Aaltje Schuitema, geb. Leek 17.11.1854
  h. Trijntje/Trientje Schuitema, geb. Gasselternijveen 31.08.1857
  i. Antje Schuitema, geb. Gasselternijveen 24.09.1860


Klik
hier voor de volgende generatie

[Home] [De naam] [Stamvader] [Stamreeks] [Foto´s] [Bronnen] [Index]